För hundra kronor har länets seniorer kunnat lösa ett kort som ger dem obegränsad möjlighet att resa med länstrafikens tidtabellbundna trafik under vissa tider på dygnet. Med kortet har länstrafiken uppmuntrat till resande på de tider då bussar och tåg inte är fyllda med pendlare till och från arbetet.

Kortet infördes på försök, men den rödgröna majoriteten tycker redan nu att man ser att gensvaret blivit så bra att man vill göra kortet permanent, och rikta det till fler målgrupper. Från och med årsskiftet ska även de som uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning kunna lösa 30-dagarskorten.

– Det är grupper som har möjlighet att resa dagtid, säger Anna Bodjo (MP).

Artikelbild

Redan när seniorkortet infördes hördes önskemål från dessa grupper om att få samma erbjudande.

– Vi började med en begränsad grupp för att se hur det togs emot, säger Lena Segerberg (S).

Statistik visar att resandet med KLT har ökat med 4,5 procent under årets första fyra månader.

– Man ser att redan från start såldes det många seniorkort, säger Leif Svensson (V).