– Det är ett viktigt steg i vårt arbete att hjälpa människor med alkohol- och drogrelaterade problem, säger Olof Emilsson, samordnare på länsstyrelsen i Kalmar län.

Smadit står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och är ett samarbete mellan olika aktörer, bland annat polisen, kustbevakningen, kriminalvården och de båda länen. Den innebär att förare som ertappas alkohol- eller drogpåverkade ska få ett erbjudande om kontakt med socialtjänst eller beroendevård.

– Om du åker fast vid en nykterhetskontroll och det visar sig att du är påverkad, kommer polisen antingen på plats eller i ett senare skede, beroende på situation, att ge dig ett erbjudande om att bli kontaktad av instanser som kan hjälpa dig ur missbruket, säger han.

Utgångspunkten med arbetet är att det bygger på frivillighet. Tanken är att möjligheten till hjälp ska fungera som en varningsklocka för den berusade personen.

– Vi vänder oss främst till dem som för första gången blir ertappade och som kanske inte vill kontakta socialtjänsten eller en beroendevård för sina problem. Chansen att de får en tankeställare är större än för dem som återkommande åker dit för rattfylleri, säger Emilsson.

Är det ett underbetyg till dagens insatser mot missbruk när den här satsningen sker?

– Nej. Vi vill bara bli bättre på att nå den gruppen som kör påverkade. Många rattfulla är svårupptäckta. Genom våra tidiga insatser kan vi förhoppningsvis minimera trafikriskerna som följer av berusning, säger han.