Personer i åldrarna 18-64 räknas som arbetsföra. Förra året fanns 62 250 arbetsföra personer i norra Kalmar län.

– Det kommer bara minska för att vid 2020 ligga runt 61 750 personer, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i norra Kalmar län.

Minskningen kallas för ett arbetskraftunderskott. Men i en Visma-undersökning visar det sig att tre av tio småföretagare i Kalmar län vill ta emot just nyanlända som praktikanter. Lars Borgemo menar att företagare med ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet bör överväga praktiktjänster för att inte göra sig själv en otjänst i framtiden.

– Vi märker även på våra rekryteringsutbildningar att det är personligheten och kompitensen som spelar roll. Inte vilken bakgrund man har.

För kommunen specifikt är det ungefär överänsstämmande siffror med länets.

– Vi har till och med en något positivare siffra i Västervik, det är närmre fyra av tio företagare som tar emot nyanlända, säger Larry Wijk, företagsrådgivare på arbetsförmedlingen i Västervik.

I sommar har till exempel flera lokala restauranger och även industrier tagit emot praktikanter.

– Under hösten kommer jag med ett projekt som fokuserar på butiker. Det måste finnas en möjlighet att ta in minst en praktikant på varje butik.

Vad betyder detta för integrationen?

– Det gör inte hela integrationen, men det är en viktig del. Det är viktigt att träffa människor från andra kulturer eller andra situationer. Barn får det via barnomsorgen, unga får det i skolan och vuxna får det på arbetsplatsen, säger Lars Borgemo.

– Det betyder väldigt mycket för integrationen, både för företagare och nysvenskar. Företag kan få in en ny kraft och ett nytt driv från en annan kultur, säger Larry Wijk.