Det var nio år sedan som den nya större och mer ändamålsenliga onkologiska behandlingsenheten öppnade på Västerviks sjukhus. Istället för två små rum och andra tillfälliga utrymmen blev det fem rum och hemtrevlig miljö. Ingen skulle behöva resa för att få sin behandling. I början av 2015 bildades en länsklinik. Verksamheten fortgick i Västervik men ansvaret gick över till den onkologiska kliniken i Kalmar.

– Under sommaren har behandlingsenheten varit stängd i fem veckor och vi har inte kunnat hålla öppet efter stängningen i den omfattning som vi önskat. Det beror på sjuksköterskebrist, säger Magnus Lagerlund, basenhetschef för onkologiska kliniken och strålningsfysik i Kalmar.

Han berättar att tre sjuksköterskor på enheten har sagt upp sig och en har blivit sjukskriven. Den första slutade hösten 2017.

– Nu har vi två sjuksköterskor på plats och två dagar i veckan kommer två till tre sjuksköterskor resande från länssjukhuset i Kalmar. På så sätt har vi lyckats med att de flesta kan få sin behandling i Västervik.

En annan åtgärd har varit att inleda samarbete med andra kliniker såsom kvinno-, medicin-, kirurgkliniken och även med primärvården.

I början av augusti skickades ett brev ut till de patienter som får sin cancerbehandling i Västervik. Där informeras om sjuksköterskebristen, hur onkologiska kliniken arbetar med bemanningen och att några av patienterna kommer att få en kallelse till Kalmar istället för Västervik. I brevet poängteras att förändringen är tillfällig och att de arbetar för att så få patienter som möjligt ska behöva åka till Kalmar.

– Målet är att ha full bemanning med fem sjuksköterskor och en läkarsekreterare. Vi jobbar stenhårt med att lösa detta och att hitta nya rekryteringsvägar.

Varför har de tre sjuksköterskorna sagt upp sig?

– Det har varit av olika anledningar.

Har det med arbetsmiljön att göra?

– Nej, det har jag inte fått några indikationer på. Jag upplever att de har valt att gå vidare och prova andra tjänster.

Varför gick ansvaret för behandlingsenheten över till Kalmar 2015?

– Redan tidigare, flera år innan behandlingsenheten i Västervik kom till stånd, fördes diskussioner om att göra gemensam sak av onkologin i länet. Men i Västervik ville man starta eget. En onkolog var kopplad till behandlingsenheten i Västervik. När han sade upp sig gick verksamheten över till oss och en länsklinik startades.