Politikerna säger sitt om tornet

Politikerna i Västervik tycker att det är viktigt att Rickard Granberg får pröva sina planer för gamla vattentornet, men säger att man ska lyssna på andra röster i samrådet.

19 juli 2019 18:00

Vår tidigare rapportering om turerna kring det gamla vattentornet har nått kommunens politiker. Grannarnas kritik är inte ny och enligt Socialdemokraterna och Moderaterna är det viktigt att alla får göra sin röst hörd.

– Man har tagit hänsyn till tidigare kritik i och med det nya förslaget. Och genom att ha ett samråd kommer allmänhetens synpunkter att vägas in, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson (M) är inne på ett liknande spår och betonar att kommunstyrelsen alltid måste göra en helhetsbedömning.

– Det här kan innebära en dramatisk skillnad för invånarna, och då måste vi alltid beakta eventuella intressekonflikter som uppstår, säger han.

Både Dan Nilsson (S) och Harald Hjalmarsson (M) betonar att processen med förslaget sker med försiktighet och inom lagens ramar. Entreprenören Richard Granberg har arbetat med projektet i tio år, och under hela den tiden haft option på marken. Politikerna kan inte erinra sig att någon annan anmält intresse för att göra något av det gamla vattentornet.

–  Vi har den här optionen med Richard och vår skyldighet är endast att få detaljplanen prövad. Går den inte igenom, får vi ha en diskussion om vad som händer därefter, säger Hjalmarsson.

Har ni övervägt några andra alternativ?

– Hittills har vi endast haft ett seriöst förslag, men visst kan det i framtiden bli diskussioner om att ge det gamla vattentornet en annan skepnad än det tänkta, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Sandgrim

Ämnen du kan följa