Regionen inleder samarbete för jämlik hälsa

Region Kalmar län är först i Sverige med att inleda ett samarbete med den ideella stiftelsen Generation pep. Målet är mer jämlik hälsa bland barn och unga.

13 maj 2019 06:00

Stiftelsen Generation pep har som mål att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga.

– Vi har gjort många folkhälsosatsningar under väldigt lång tid. Vi tycker att det här går hand i hand med det vi har gjort tidigare, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson och tillägger att arbetet hänger ihop med regionens vision samt dess satsning på folkhälsa.

Varför kraftsamlar ni för jämlik hälsa?

– Det finns skillnader, både lokala och regionala men också inom grupper. Vi jobbar för att det ska vara jämlikt över lag inom alla områden, och framför allt jämlik hälsa, det är jätteviktigt, säger Ingeborg Eriksson och tillägger att det är viktigt att alla får samma förutsättningar.

Förhoppningen är att samarbetet ska förstärka det folkhälsoarbete som regionen redan gör.

– Vi har väldigt stort fokus på fysisk aktivitet i skola och på fritid, ”Kom igång-satsningen” till exempel där vi samverkar med både kommuner och skolor.

Tanken är att regionen ska genomföra fler aktiviteter i samarbete med skolor och Generation pep i höst.

– Vi som region vill visa att vi vill vara en del i det här samhället. Vi jobbar för att engagera hela samhället, så att vi får den här folkrörelsen, säger Ingeborg Eriksson.

Generation peps mål är att just skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa och Ingeborg Eriksson tycker att det är jätteviktigt att arbeta för det i regionen, så att det skapas en folkrörelse även här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa