Reklamutdelare – ett jobb på beting

Att arbeta som reklamutdelare är ett extrajobb och utdelarna jobbar på beting. Timersättningen är baserad på en normalprestation.

4 januari 2019 13:03

I en tidigare artikel skrev vi om belgaren Vincent Verheyen som hade fått jobb som reklamutdelare på Svensk direktreklam i Västervik. Utdelare delar ut en gång i veckan och det sker på helger. Materialet levereras till utdelarens adress. Vincent Verheyen var missnöjd med ersättningen redan vid första utdelningstillfället. Enligt en av hans följesedlar, alltså där utdelaren får specificerat vad denne ska sortera och dela ut, var den totala ersättningen på 191 kronor. En ersättning han var missnöjd med eftersom han sade sig kunna utföra uppgiften på fyra timmar och 45 minuter.

Svensk direktreklam svarar med att det tar några gånger att komma in i jobbet. Efter ett tag lär man sig rutinerna och det går snabbare. Lönen är reglerad i kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Tjänsteföretagen. I avtalet står att timlön för en normalprestation för en person över 18 år är 86,53 kronor. För en person mellan 13 och 18 år är det 76,10 kronor.

– Det är en prestationslön för ett beting och det är ett antal parametrar som styr ersättningen. Det handlar om antal brevlådor och om det är till exempel höghus eller villor. Sedan är det ett vikttillägg och sorteringsersättning. Med normalprestation menas den tid det tar för en rutinerad utdelare som kan jobba på ett bra sätt. Avtalet är speciellt utformat för branschen eftersom det är stora variationer i mängd arbete vecka för vecka, säger Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklams huvudkontor i Uppsala.

Han fortsätter:

– Utdelarna styr sin tid själva. En del är snabba medan andra tar det som en promenad på helgen. Det är ett extrajobb och en chans till en extrapeng.

Torbjörn Andersson säger att om man är oenig om lönen kan man be om en gemensam tidmätning av distriktet.

– Vi har inte haft några problem med distriktet som Vincent Verheyen var utdelare på. Men om någon upplever att det inte är möjligt att nå upp till timlönen när rutinen har satt sig då måste vi såklart titta på det. Vi vill ju att våra utdelare ska fortsätta hos oss.

Hur ser åldersfördelningen ut?

– Vi har en väldigt stor andel studenter och äldre, även många nyanlända som får sitt första jobb hos oss och som sedan går vidare i arbetslivet. Vi har nyanlända som har klättrat uppåt i företaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa