Västerviks sjukhus har nåtts väg ände på den plats där det ligger idag. Så kan man drastiskt sammanfatta Kristdemokraternas utspel som kom i måndags. Partiet vill att ett helt sjukhus byggs i närheten av E22. Vinsterna skulle vara flera: Genom att bygga nytt så skulle sjukhuset bli modernare och mer ändamålsenligt. Ett nytt läge skulle korta ambulanstransporter från övriga norra Kalmar län.

Ytterligare ett parti är inne på samma tankar. Liberalerna säger i ett pressmeddelande att de lanserade idén om ett helt nytt sjukhus vid ett öppet möte om sjukhusets framtid tidigare i månaden. Då var det den aktuella debatten om kirurgin som fick mest uppmärksamhet.

Liberalen Sverker Thorén tycker att man åtminstone ska utreda möjligheten till ett nytt sjukhus:

– Eftersom en ny psykiatribyggnad, enligt det senaste beskedet från landstinget, ligger åtminstone fem år in i framtiden förlorar man ingen tid genom att även utreda alternativet med ett nytt sjukhus på en annan plats, skriver han i pressmeddelandet.

En som ställer sig kallsinnig till idén är Lena Segerberg (S), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Jag blev förvånad när jag läste KD:s motion. Det märks att det närmar sig val.

Hon ifrågasätter dels om det verkligen skulle vara lika billigt att bygga nytt som att renovera, dels om det är rätt tid att bygga nytt. Sjukhusvården står inför fortsatta förändringar.

– Västervik ska finnas kvar som akutsjukhus, men det finns en nationell diskussion om att föra ut en del vård från sjukhusen närmare patienterna. Vi vet inte hur vården ser ut om 10 – 20 år.

Däremot håller Lena Segerberg med om en grundförutsättning. Sjukhuset, med sitt centrala läge, har blivit alltmer kringbyggt av annan bebyggelse.

– Skulle vi bygga nytt i dag skulle vi inte bygga där.

Hon säger att landstinget hittills kunnat få svängrum genom markaffärer med kommunen. För att klara psykiatriutbyggnaden ska man till exempel ta över Tjustskolan med tillhörande parkering. För att korta insatstider vid akutfall tycker hon att man ska överväga ambulansstationens placering. Den skulle kunna ligga närmare E22.

Segerberg håller också med KD om att hus 7 där bland annat kvinnokliniken finns är åldersstiget.

– Där har vi sagt att det ska byggas nytt för kvinnokliniken efter att psykiatrin fått nya lokaler. Det ligger fem – tio år framåt i tiden.

Att man inte kan göra båda sakerna på en gång har flera skäl enligt henne. Ett är ekonomin, nästa är att det är praktiskt svårt att driva två stora byggprojekt samtidigt på sjukhusområdet och som ett tredje skäl är tillgången på byggarbetskraft begränsad.

– Det byggs mycket nu i Västervik, säger hon.