Västerviks kommun har sökt och beviljats statsbidrag från länsstyrelsen. Totalt har kommunen fått cirka 480 000 kronor för projektet.

– Förut var många av de nyanlända ensamma män. Nu kommer deras kvinnor och barn, säger Kirsi Sedell Masters, verksamhetschef för Integration och flyktingmottagning i Västerviks kommun.

Etableringstiden i samhället är längre för kvinnor än för män, enligt Kirsi Sedell Masters.

Artikelbild

| Kirsi Sedell Masters, verksamhetschef för Integration och flyktingmottagning på Västerviks kommun, utanför bibliotekets barnavdelning.

– Kvinnor behöver stöd för att komma i fatt.

De nyanlända som inleder sin tid i Sverige med att vara föräldralediga har extra svårt att ta sig in i samhället. Det är därför kommunen planerar att arrangera träffar för utrikesfödda samt svenskar som är föräldralediga. Både mammor och pappor är välkomna.

– De nyanlända kvinnorna får i dag inte grundläggande kunskaper om samhällsfunktioner. De vet inte var de ska vända sig om de blir sjuka eller hamnar i olika problem, säger Kirsi Sedell Masters.

Under sammankomsterna, som kommer att ha olika teman, blandas information från kommun, landsting och föreningar med olika aktiviteter, exempelvis babymassage.

Artikelbild

| Tanken är att de föräldralediga ska träffas på barnavdelningen på Västerviks stadsbibliotek.

Träffarna är tänkta att äga rum på Västerviks stadsbiblioteks barnavdelning, dit föräldrarna kan komma med sina barn.

– Biblioteket är en offentlig lokal och en plats att återkomma till, det finns en tanke med det.

Artikelbild

| Västerviks kommun har sökt och beviljats statliga medel för ett projekt som riktar sig till nyanlända som är föräldralediga.

Om allt går som det ska tror Kirsi Sedell Masters att träffarna kan dra i gång i början av året.

– Allt är färdigplanerat. Nu hoppas vi bara att många söker tjänsten så att vi kan välja någon klippa.