Skyltarna ska igång innan semestern

För 2,5 miljoner kronor ska det bli lättare att parkera och hitta rätt i Västervik.

14 maj 2019 18:20

Det var när kommunen skulle införa ett elektroniskt parkeringsledningssystem som man bestämde sig för att göra ett omtag när det gällde vägvisningen i Västerviks tätort. Med åren har det börjat vägvisas till allt fler platser – som Gränsö, Båtmansstugorna och nu fanns det även önskemål om vägvisning till Karstorps motionscentrum. Skyltfloran har blivit allt mer brokig.

Dessutom hade skyltningen ibland brister.

– Har man väl påbörjat en vägvisning kan man inte plötsligt upphöra med skyltningen. Där har det inte varit helt konsekvent, säger Christer Ramström, på samhällsbyggnadsenheten.

Västervik Miljö och Energi fick uppdraget att rensa upp, och ersätta med ny skyltning från Jenny och inåt. Det görs samtidigt som att man inför det nya elektroniska parkeringsledningssytemet.

– Det har blivit färre, men större skyltar, säger Anders Norell, gatuchef.

Hela projektet är budgeterat till 2,5 miljoner kronor. Då handlar det inte bara om skyltar, utan också om infrastrukturen för parkeringsledningen.

– Trafikanter som kommer in till Västervik möts först av en skylt som talar om hur många lediga p-platser det finns i centrum.

Ju närmare centrum, ju mer detaljerad blir informationen. I centrum visas antal lediga p-rutor för enskilda p-platser. Uppskattningen bygger på mätningar av antal bilar som kör in och ut från parkeringsplatsen.

Det elektroniska systemet kommer att införas successivt. Till semestern räknar Anders Norell att det ska vara i full drift så när som på Stenhamraparkeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa