Under oktober ska alla vägarbeten vara klara

Nästan varje höst drar beläggningsarbeten igång. Nu börjar årets reparationer bli klara men ännu finns jobb att göra.

22 september 2019 08:00

Under flera veckor har vägarbeten pågått i Västervik, både i centrum och i bostadsområden utanför har många vägar fått ny beläggning. På andra sträckor har man gjord mindre arbeten, bland annat har nya stenlagda refuger kommit till.

Under tiden har gator stängts av och trafik fått ledas om, av naturliga skäl. På vissa sträckor har man under arbetets gång använt sig av trafikvakter, för att kunna stänga av och släppa på trafiken under arbetstiden.

Men nu börjar de stora arbetena lida mot sitt slut, för den här gången. Ännu återstår en hel del justeringar, berättar Anders Norell, affärsområdeschef på Västervik miljö- och energi.

– Det har gått bra, vi håller oss inom planen för den här höstens arbeten, säger han.

Mycket av själva beläggningen, asfalten, är på plats.

– Nu återstår arbete med justeringar. Vi ska få dit anslutningar och måla dit övergångställen och annat. Vi kommer att arbeta med mindre maskiner så påverkan på trafiken bör bli mindre.

Det går att lägga asfalt både på våren och på hösten. Sommaren undviker man, då är det oftast mer trafik. Det som avgör är temperaturen. Det får inte vara för kallt.

– Det måste vara en viss temperatur på massan vi lägger, den temperaturen går inte hålla om det är för kallt i luften. Men om vädret är milt kan vi köra på fram till jul, om det skulle behövas.

Om man håller planen ska arbetena i Västervik vara klara under oktober i år, förutsatt att inget oförutsett händer, säger Anders Norell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson