Moderaterna och Kristdemokraterna har gått samman och bildat oppositionen M&KD-alliansen i nuvarande Landstinget i Kalmar, alltså det blivande Region Kalmar län. Under tisdagen presenterade de sitt budgetförslag.

– Vi har arbetat tillsammans för att ta fram en gemensam budget. Det är det underlag som vårt samarbete vilar på, att vi har en så gemensam politik som är möjligt, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i Regionfullmäktige.

Under mandatperioden kommer dock partierna troligen att göra egna utspel eftersom de har vissa kärnfrågor som de driver.

– Men vi har märkt under den här månaden att våra partier står varandra nära vad gäller sjukvårds- och näringslivspolitik. Det har varit roligt och stimulerande att göra den här budgeten tillsammans.

Det är två huvudområden som M&KD-alliansen lyfter fram som extra prioriterade. Det första är personalpolitiken. Malin Sjölander fortsätter:

– Vi vill kunna erbjuda ett modernt arbetsliv för de anställda. Det handlar om löner, arbetsvillkor och medbestämmande.

M&KD-alliansen menar att det handlar om många olika åtgärder.

– Det behövs en total översyn av grundbemanningen och vi lägger ett förslag om att höja sjuksköterskornas löner med 1 000 kronor i månaden, säger Carl Dahlin (M).

När det gäller nära vård satsar M&KD-alliansen 50 miljoner kronor mer än majoriteten.

– Vi vill öka läkartätheten inom primärvården, för att patienterna ska få nära vård i tid och på rätt nivå, säger Gudrun Brunegård (KD).