I en motion till skriver de att kopplingen Västervik-Linköping är avgörande för kompetensförsörjningen i kommunen och för att Västervik ska få möjligheten att tillhöra en större arbetsmarknadsregion, och göra det möjligt att arbetspendla utöver kommungränsen.

De skriver att Västervik i dag är den enda kommunen i södra Sverige, utöver Gotland som fortfarande räknas som en egen arbetsmarknadsregion.

M vill nu att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bilda en samverkansorganisation för att driva frågan om kraftigt förbättrade förbindelser mellan städerna.