Vill inte att anhöriga agerar tolkar

Vad gör Regionen för att anhöriga inte ska fungera som tolkar vid sjukhusbesök? Den frågan ställer landstingsrådet Malin Sjölander (M).

22 mars 2019 05:00

Det är två artiklar i Läkartidningen som fått Sjölander att reagera. De handlar om ST-läkaren Camilla Starck som intresserat sig för vårdens rutiner när det gäller hedersförtryck. Ett problem som Starck upptäckt är att vid vårdbesök följer ofta anhöriga med och fungerar som tolkar. Med en familjemedlem närvarande kan patienten känna sig mindre fri att prata.

I en interpellation ställer Malin Sjölander tre frågor till landstingsrådet Christer Jonsson (C):

* Förekommer det fortfarande att anhöriga agerar tolkar vid akuta och planerade besök i vården i Kalmar län?

* Hur säkerställer regionen att kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära relation på ett tryggt sätt kan besöka vården utan att anhöriga deltar i och övervakar vårdbesöket?

* Vad görs för att uppnå en trygg situation då kvinnor som utsätts för hedersvåld besöker sjukvården i Kalmar län?

I en av artiklarna intervjuades en läkare vid en vårdcentral i Mjölby.

– Vi har ungefär samma förhållanden i Kalmar län som i Östergötland, säger Malin Sjölander, som menar att det är viktigt att vården kommer ifrån att släktingar följer med på vårdbesök.

– Det kan naturligtvis finnas undantag. Äldre som behöver ha en anhörig med sig.

Hon tar fall våld i familjen som exempel.

– Som regel öppnar sig inte den utsatta vid första frågan. Det är viktigt att vården känns som en trygg plats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa