Möte i Stockholm om Tjust- och Stångådalsbanan

Idag tisdag är flera politiker från länet på möte med riksdagens trafikutskott. De vill slå fast hur viktigt det är att Tjustbanan och Stångådalsbanan går ända fram till centralstationen i Linköping.

Kommer Tjust- och Stångådalsbanorna att ansluta direkt till Ostlänken vid Linköpings centralstation, eller kommer passagerare att bussas den sista biten från Tannefors? Det är frågan.

Kommer Tjust- och Stångådalsbanorna att ansluta direkt till Ostlänken vid Linköpings centralstation, eller kommer passagerare att bussas den sista biten från Tannefors? Det är frågan.

Foto: Marie Kerrolf

Västervik/Vimmerby2023-05-09 10:52

Det är samtliga partiers gruppledare i regionen som träffar trafikutskottet, för ett samtal om en direktanslutning till Ostlänken.

Som vi berättat tidigare är Trafikverkets förslag att banorna inte kommer att ha direktanslutning till den planerade centralstationen i Linköping. 

Trafikverket föreslår istället att Stångådals- och Tjustbanorna ska ha sin slutstation i Linköping flera kilometer ifrån centralstationen. Tanken att de passagerare som vill byta tåg då ska bussas mellan stationerna.

Ett annat alternativ skulle vara att Stångådals- och Tjustbanorna får sin anslutning mot Ostlänken i Norrköping, men detta skulle leda till ökade kostnader på flera hundra miljoner kronor då nya fordon måste köpas in om trafikutbudet ska vara detsamma som i dag. Till det kommer ökade driftkostnader och banavgifter, noterar regional utvecklingsdirektör Helena Nilsson i ett pressmeddelande.

– Banorna är viktiga för länet, som en del i arbetet med regionförstoring och ökad tillgänglighet för länets kommuner, säger Helena Nilsson i samma pressmeddelande.

Hon deltar också vid dagens möte, som sker klockan 12. Vi söker politiker efteråt för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!