Kontroversiellt bygglov i Vena - så blev beslutet

Bygglovet för en ny butik i Vena är klart. Men det var inte helt okontroversiellt. Det finns bland annat farhågor om att det blir mycket trafik.

Kiosken i Vena är nu ett minne blott. I stället ska här bli en obemannad butik, som lyfts på plats färdigbyggd från fabrik.

Kiosken i Vena är nu ett minne blott. I stället ska här bli en obemannad butik, som lyfts på plats färdigbyggd från fabrik.

Foto: Göran Pettersson

Vena2020-05-24 14:00

Företaget som vill bygga butiken planerar att ställa ut en färdig butikscontainer på tre gånger nio meter. Den byggs klar på fabrik, och stämmer inte riktigt med detaljplanens riktlinjer för hur en byggnad ska se ut i det aktuella området. 

Det har också förekommit en del synpunkter innan beslutet, bland annat farhågor om att byggnaden inte ska passa in, och att det skulle bli mer trafik till och från butiken. Men det har också funnits positiva synpunkter.

Men eftersom det rör sig om ett tillfälligt bygglov, ansåg miljö- och byggnadsnämnden att det är i sin ordning, även om inte alla kriterier är uppfyllda i detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!