Debatt Nu är det utländska bolaget Fred Olsen Renewables igång igen och vill bygga vindkraftverk i Hycklinge. Efter massiva protester har man den här gången valt att dra ner antalet verk från 44 till 8. Vindkraft är århundradets största miljöbluff och det finns två stora argument för att F.O.R. ännu inte gett upp och det handlar inte det minsta om kilowattimmar.

Det ena är att Fred Olsens koncern håller på med extremt ”miljösmutsig” verksamhet som olja, tankers och kryssningsfartyg. Förnyelsebar energi är ett sätt för dem att rentvå sin smutsiga verksamhet genom så kallad ”greenwashing”. Det argumentet kunde man ju köpa om nu vindkraft bara hade haft några miljömässiga fördelar. Men varken ur minskat fossilbehov, CO2-synpunkt eller energibehovssynpunkt finns några sådana fördelar för Sverige.

Det andra handlar om avancerad skatteplanering där man genom avskrivningar och bolagstransaktioner skapar avskrivningsunderlag att kvitta mot vinster i den ”miljösmutsiga” delen av verksamheten. På det här sättet sänker man sin skatt med enorma belopp, vi pratar om miljarder. De som i slutändan betalar är vi som bor och verkar i området genom en dödförklarad turism, försämrade naturvärden och ett förstört ekosystem.

Sveriges elproduktion är nästan helt fossilfri, skogen binder kol, friger syre och levererar biobränsle. Att låta ett internationellt bolag placera vindkraftverk i svensk skogsmiljö med höga naturvärden, och gömma sig bakom att det skulle vara ur miljösynpunkt är en av de mest korkade miljöåtgärder man kan hitta på. Vår livsmiljö ska inte bli en internationell handelsvara.

Så, Fred Olsen Renewables, vi Horn-Hycklingebor är inte så korkade som ni tror. Landsbygdspartiet oberoende fick vid valet 2018 över 24 procent av rösterna i området. Vi sitter i den styrande majoriteten i Kinda och för oss är nästa steg att en gång för alla stoppa era vindkraftsplaner i Hycklinge för vi kommer INTE att kompromissa i den här frågan.