50 miljoner till järnvägen omfördelas

De 50 miljoner kronor som idag finns vikta för Tjustbanan och Stångådalsbanan i den regionala transportplanen går till Rockneby istället. ”En formalitet, diskussionen om insatser för Stångåbanan fortsätter”, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kalmar län omfördelar 50 miljoner, tänkta för samfinansiering till Stångådalsbanan, när regeringen valt att inte lägga en krona på banan.

Region Kalmar län omfördelar 50 miljoner, tänkta för samfinansiering till Stångådalsbanan, när regeringen valt att inte lägga en krona på banan.

Foto: Adam Ihse

Vimmerby kommun2019-09-18 17:00

I den regionala transportplanen 2018-2029 är i dag 50 miljoner kronor vikta till Tjustbanan och Stångådalsbanan, pengar som är tänkt som en samfinansiering till Nationell infrastrukturplan. 

Men när det inte blir några pengar från staten i den nationella planen omfördelas infrastrukturpengarna till mötesspår och perrong vid Rockneby. Det kommer att kräva medfinansiering från berörda kommuner längs Stångådalsbanan på runt 50 miljoner kronor.

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län, förklarar att förändringen är en administrativ justering.

– I vår plan står det här som samfinansiering och det innebär formellt sett för Trafikverkets del att det ska ske samfinansiering med statliga medel – och de statliga medlen finns inte i den nationella planen. Istället tar vi det som medfinansiering, det vill säga att kommunerna ska gå in och medfinansiera de satsningar som ska göras, och då är förslaget att det blir Rockneby i det här fallet.

Varför Rockneby?

– Det är den insats som Trafikverket bedömer ger störst effekt och det är där det är möjligt att göra det snabbast.

Kommer ni att se över stöd till Stångådalsbanan på annat sätt?

– Absolut. Vi kommer att ha ett fortsatt resonemang med kommunerna om steg två, där det finns önskemål och förslag från framförallt Vimmerby om kommande insatser. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!