Bergs på plats i nya huvudkontoret i Vimmerby

Efter nära fyra tomma år lyser det i gamla Nordea, igen. Bergs Timbers flytt av huvudkontoret till Vimmerby är nästan i mål. ”Tajt tidsplan, men det har gått bra”, säger koncernchef Peter Nilsson.

Koncernchef Peter Nilsson ser många fördelar med flytten av huvudkontoret. "Vimmerby är en neutral plats och vi har redan blivit väl mottagna".

Koncernchef Peter Nilsson ser många fördelar med flytten av huvudkontoret. "Vimmerby är en neutral plats och vi har redan blivit väl mottagna".

Foto: Tobias Klein

Vimmerby kommun2020-01-28 18:00

Ny arbetsvecka och första ledningsmötet i nya lokalerna. Så gott som all personal, totalt tio personer, har flyttat in. Men flyttkartonger och tomma ytor skvallrar om att fler möbler ska på plats på Berg Timbers nya huvudkontor i Vimmerby. Lokalerna har totalrenoverats.

– Det saknas lite fix, belysning och blommor och sånt, säger kommunikatör och vd-assistent Sofia Fasth Johansson.

Sedan Nordea stängde Vimmerbykontoret 2016 har lokalerna stått tomma. Sågverkskoncernen såg potentialen så sent som i höstas, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef, som fått ny utgångspunkt när Stockholmskontoret lagt ner och flyttat ihop med ekonomiavdelningen från Mörlunda på nya huvudkontoret. Hantering av löner, fakturering och råvaror kommer att vara kvar i Mörlunda, medan ledning och ekonomi finns i Vimmerby.

– Att samla medarbetarna i en större grupp är mycket effektivare, vi kan träffas på daglig basis och behöver inte lägga tid på resor och att boka möten, säger Peter Nilsson.

Varför just Vimmerby?

– Vimmerby är en neutral plats med bra nivå på övernattningsmöjligheter och restauranger för våra många besökare. I samband med våra förvärv i Baltikum och England var det bättre att ha huvudkontoret i Stockholm. Nu ser vi många fördelar med Vimmerby och all personal från Stockholmskontoret har följt med, och det passar även de som jobbat i Mörlunda. Det är en fördel att vi får behålla erfarna medarbetare.

Finns det nackdelar?

– Kommunikationerna. Men det är ändå hyfsat nära både till flygplatsen i Linköping och stambanan mellan Stockholm -Malmö.

Av den totala årsomsättningen på nära 3,5 miljarder svarar andra produkter än sågat virke för en tredjedel - inom de närmaste åren ska det öka till hälften, hoppas Peter Nilsson.

– Vi är mer än sågverk. Här ska vi ha en utställningsyta för att visa trädgårdsprodukter, pellets och mer byggrelaterade varor. 

Sommarens granbarkborreangrepp och kraftiga prisfall ledde till produktionsnedgångar. Hur ser det ut nu?

– Läget är förbättrat, branschen har lyckats få ut det skadade timret ur skogen och det kommer in en begränsad mängd angripet timmer till våra anläggningar. Ingen vet hur det ser ut nästa sommar, men förhoppningen är att det blir mera normalt, tack vare alla insatser som görs. Det är en piggare bransch.

Sofia Fasth Johansson tar hand om en av flyttkartongerna. "Det är fantastiska lokaler. Bara lite fix som återstår innan vi är riktigt klara".
Sofia Fasth Johansson tar hand om en av flyttkartongerna. "Det är fantastiska lokaler. Bara lite fix som återstår innan vi är riktigt klara".
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!