Bolagen blev fler under 2010-talet

Nyföretagandet ökade i Kalmar län under 2010-talet. Åtminstone om man ser till antalet nystartade aktiebolag.

Peter Göransson på Västervik Framåt tror att småföretagandet i Västerviks kommun stärkts under de senaste tio åren.

Peter Göransson på Västervik Framåt tror att småföretagandet i Västerviks kommun stärkts under de senaste tio åren.

Foto: Ulrik Alvarsson

Vimmerby kommun2020-01-03 18:00

Det är företaget Visma som sammanställt statistik för det gångna decenniet. Bolaget noterar att ökningen av nystartade bolag är en trend som gäller för hela Sverige. Faktum är att ökningen av antalet bildade bolag varit något lägre i Kalmar län än i riket: 11 mot 18 procent. 

Visma förklarar åtminstone en del av ökningen med att tröskeln för att bilda aktiebolag sänktes 2010. Då minskade kravet på aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor.

Har nyföretagande stärkts även i Västerviks kommun under 2010-talet?

– Det har stärkts, då näringslivet i Sverige i stort har stärkts. Västervik följer riksutvecklingen, om än inte i samma takt, säger Peter Göransson, rådgivare i nyföretagarfrågor på Västervik Framåt AB.

Hur viktiga är de små bolagen för Västerviks kommun?

– De är viktiga för tillväxten. Många är underleverantörer, och lever i symbios med de större företagen.

Visma nämner sänkningen av aktiekapitalet som en viktig reform för att sänka trösklarna till att starta eget företag. Peter Göransson tror att det kan vara bra, men nämner även andra faktorer.

– Affärsidén och drivet att vilja förverkliga sina drömmar är viktiga för beslutet att starta. Sedan tror jag att alltifrån kommunens till individers attityd till företagande är viktiga faktorer.

Han tror att UF-företagandet på gymnasiet kan sporra intresset för att starta företag.

– Företagande borde finnas på skolschemat. Det ökar anställningsbarheten även för den som inte tänker starta eget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!