Bussar slutar köra genom centrum

Nästa år slutar de flesta bussturerna att köra genom Storebro centrum. Istället kommer bussarna att stanna vid en helt ny samlad hållplats vid riksväg 23.

Vimmerby kommun 12 november 2019 06:00

– Det innebär att restiden minskar flera minuter för linje 35, säger Katharina Seijsing, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik, KLT.

Trafikverket håller som bäst på att utföra mätningar i området på båda sidor om riksvägen i höjd med anslutningen till Skvalmoområdet och Nedre bruket i Storebro.

Det är där en ny busshållplats och  en parkeringsplats för pendlare ska byggas nästa år.

– Det blir en busshållplats på vardera sidan av riksvägen och en pendlarparkering i det smala området mellan riksvägen och Rampvägen. Projektet är ett önskemål från länstrafiken, säger Tobias Johansson, projektledare på Trafikverket.

 

Den västra busshållplatsen, mot centrum, placeras direkt norr om gångtunneln som blir kvar som en förbindelse under riksvägen.

– Vi har haft med det i planen sen 2006 när vi började planera för rakare stråk. Det finns många busshållplatser av det här slaget ut med E 22 och till exempel i Ankarsrum, säger Katharina Seijsing på KLT.

Trafikverket räknar med att kunna bygga hållplatserna och pendlarparkeringen runt nästa sommar och att allt är klart till hösten 2020.

 

Då kommer de flesta bussar sluta att köra genom Storebro samhälle.

– Vissa turer, exempelvis skolskjutsar, kör in, men i övrigt blir det av- och påstigning vid den nya busshållplatsen. Den ligger ändå ganska nära i samhället, för andra resenärer blir det en betydande tidsvinst, säger hon.

Trafikverket kalkylerar att projektet kostar tre miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa