Fokus på vardagshjältar i oktober

De är många. Och gör ett jättejobb. Den 2 oktober står de anhöriga i extra fokus i Vimmerby. "Vi hoppas att många kommer", säger anhörigkonsulent Cecilia Ragnar Karlsson.

Vimmerby kommun 21 september 2019 17:00

Vecka 40 är det den Nationella anhörigveckan. Något som Vimmerby uppmärksammar den 2 oktober i stadshusets plenisal, med en kväll då anhöriga som ger extra omsorg till närstående lyfts fram.

Uppskattningsvis var femte person i Sverige ger anhörigomsorg. Men det är inte alltid den här gruppen står i rampljuset.

– Anhörig till någon är vi ju alla. Men även anhörig i den här bemärkelsen, när vi gör insatser för någon i vår närhet, är vi flera gånger i livet. Det kan handla om så mycket, att ens barn föds med funktionshinder, att man hjälper sina gamla föräldrar, att ens partner drabbas av svår sjukdom, att man har någon närstående med beroende eller missbruk, säger Cecilia Ragnar Karlsson, anhörigkonsulent i Vimmerby kommun, som arrangerar anhörigkvällen tillsammans med sina kollegor på beroendeenheten, Sofia Lindblad och Johan Albertsson.

Arrangemanget riktar sig till anhöriga och allmänheten, men också politiker och tjänstemän. Det är första gången man går ut mot en så bred målgrupp.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill komma. Det görs en otrolig insats från anhöriga på frivillig basis i Sverige. Drygt hälften av den vård och omsorg som utförs i hemmen görs av anhöriga. Utan anhöriga skulle samhällets vård och omsorg kollapsa, så de är viktiga att uppmärksamma.

Under kvällen kommer två anhöriga att dela med sig av sina personliga erfarenheter, både ur perspektiv som partner till person med svår sjukdom och som förälder till barn med beroende.

– Det är stort att de vill göra det här. Att höra någon berätta om sina erfarenheter är något helt annat, det som är på riktigt har vi lättare att ta till oss.

De anhöriga som berättar om sin situation kommer även att dela med sig av det man haft nytta av i en många gånger tuff vardag. På plats finns även kommunens anhörigstöd, behandlare för beroendeenheten och även föreningar och andra aktörer, exempelvis Anhörigföreningen Hultsfred.

Är det många som inte vet vilket stöd man kan få?

– Det tror jag absolut och det är viktigt att den här målgruppen får något tillbaka, eftersom de gör en ovärderlig insats. Bland annat finns trygghetsplats och möjlighet till tio timmars kostnadsfri avlösarservice. Det måste man ansöka om och få beviljat av handläggare, men det är många som inte ens vet om att det finns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa