Neddragningar att vänta hos kommunens förskolor

Det är inte bara inom kommunens grundskoleverksamhet som pengar behöver sparas. Även förskolorna ligger på minus och det kommer att resultera i nedskärningar i personalstyrkan. Förhandlingar med facket pågår, men till hösten kan ett tiotal pedagogtjänster försvinna.

Eva Johansson är verksamhetschef för kommunens förskolor. "Vi har en jätteutmaning framför oss i att få ihop det", säger hon om de besparingar som kommer att behöva göras under året.

Eva Johansson är verksamhetschef för kommunens förskolor. "Vi har en jätteutmaning framför oss i att få ihop det", säger hon om de besparingar som kommer att behöva göras under året.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby kommun2024-02-26 15:26

Den senaste tiden har skolorna i Vimmerby kommun varit ett hett ämne för debatt, men även inom förskoleverksamheten är det oroliga tider. Enligt Eva Johansson, verksamhetschef förskola inom barn- och utbildningsförvaltningen, jobbar rektorerna just nu med att hantera de minussiffror som bland annat beror på att förskolepengen minskat med totalt tre miljoner kronor för budget 2024, samtidigt som verksamheten har kvar ett underskott på ungefär fyra miljoner från 2023.

– Just nu är det kämpigt på förskolan skulle jag vilja påstå, säger Johansson.

Hon förklarar att förskolan likt grundskolan har utmaningar av demografisk karaktär eftersom barnafödandet i kommunen har gått ner, och prognosen tyder på att den nedåtgående trenden kommer att fortsätta. I kommunen finns det i dagsläget ungefär 50-60 lediga platser fördelat på 13 förskolor.

– Vi ska såklart anpassa organisationen efter det, men jag har en jättestor oro gällande alla barns rätt till utbildning och undervisning i det här läget. Vi har ett statligt krav att ge alla barn både det och en trygg omsorg oavsett de lokala förutsättningarna. Därför kan jag känna en oro över den klyftan som blir mellan förväntningar på förskolan och förutsättningar grundad i kommunens budget.

Eva Johansson resonerar kring att det behövs ett visst antal pedagoger för att möta de krav som ställs på verksamheten, men att det är en svår ekvation att få ihop eftersom det följer med stora personalkostnader. Särskilt för de små förskolorna är det svårt att klara budget.

– Vi har en jätteutmaning framför oss i att få ihop det, men jag tänker att det är något vi ska klara av.

undefined
Eva Johansson är verksamhetschef för kommunens förskolor. "Vi har en jätteutmaning framför oss i att få ihop det", säger hon om de besparingar som kommer att behöva göras under året.

Vilka åtgärder vidtas just nu för att hantera underskottet och klara budget?

– Alla rektorer tittar i sin organisation nu och anpassar personalen efter den tilldelade budgeten. Det finns en övertalighet på flera av våra förskolor, så det är den som vi i det första läget ska hantera. Förhandlingar med facket pågår så jag kan inte gå in i det så mycket mer just nu. Vi måste samtala om hur vi ska gå till väga.

Även om förhandlingarna inte är klara står det klart att det kommer bli personalneddragningar inom förskoleverksamheten inför höstterminen.

Mellan tummen och pekfingret – hur många tjänster rör det sig om?

– Det vi i dagsläget har identifierat är runt 10-11 tjänster. Det handlar om pedagoger, men jag kan inte gå in exakt på vilka det är som kommer att få meddelande om övertalighet. Turordningen är inte heller klar så den kan jag inte uttala mig om.

undefined
"Jag får indikationer från mina rektorer att det finns en oro bland personalen ute på förskolorna. Det gäller både bland personer som blir övertaliga och bland dem som blir kvar i verksamheten. Alla kommer att påverkas när underskottet ska minskas", säger Eva Johansson.

För att få en djupare inblick i hur ekonomin för förskoleverksamheten i kommunen ser ut pratar Vimmerby Tidning med Mamica Timotijevic, controller inom barn- och utbildningsförvaltningen. Hon förklarar att riktade statsbidrag har bidragit till att några tjänster kan räddas.

– Den totala besparingen/effektiviseringen landade på 5,6 miljoner kronor inför budgetåret 2024. Åtgärderna som rektorerna gör nu kommer inte att ge full effekt under 2024, utan full effekt förväntas under 2025, skriver Mamica Timotijevic i ett mejl till Vimmerby Tidning.

Hur budgetramarna för förskolan kommer att se ut inför 2025 och om ytterligare besparingar kommer att behöva göras då är ännu oklart. De beslutas om av kommunfullmäktige under juni månad.

undefined
I Vimmerby kommun finns 13 kommunala förskolor. Exakt var personal kommer att försvinna är ännu inte fastställt.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!