Över 1 600 kan leva i digitalt utanförskap

Banken. Sjukvården eller olika myndigheter. Allt fler kontakter i samhället kräver att vi har digitala verktyg för att kunna nå dem. Samtidigt lever luppskattningsvis över 1 600 i ett digitalt utanförskap i Vimmerby kommun.

Vimmerby kommun 1 oktober 2019 22:00

– Det kan vara olika skäl till ett digitalt utanförskap, till exempel rädsla, okunskap eller att man helt enkelt valt det själv, men det är oerhört viktigt att nå den här gruppen, säger Mikael Palm, t.f. bibliotekschef i Vimmerby kommun.

Biblioteket kommer närmaste året att driva ett lokalt projekt för att motverka det digitala utanförskapet i Vimmerby kommun.

– En färsk rapport visar att det i landsbygdskommuner kan vara så stort som runt 30 procent av den äldre delen av befolkningen, det vill säga från 65 år och uppåt, säger han.

 

Översatt till Vimmerby kommuns befolkning skulle det innebära en bit över 1 600 personer.

– Det innebär att de inte kan ta del av många av de tjänster som samhället erbjuder och i allt fler fall krävs det exempelvis bank-id vid olika kontakter, säger Mikael Palm.

Biblioteket i Vimmerby har ansökt om stöd från statens kulturråd och fått beviljat 600 000 kronor för att möta det digitala utanförskapet i kommunen.

– Vi projektanställer en person i ett år som ska jobba med att hitta de här människorna och identifiera behovet. För att kunna nå dit behöver vi ut i orterna, till föreningar, organisationer och lokala mötesplatser, säger Mikael Palm.

Tjänsten går till Anna Tibbelin som börjar den 1 november i år.

–  Hon är både pedagog och har IT–kunskap. Det behövs för här handlar om att hitta vad personerna vill ha. Vi behöver fokusera på både möjligheter och risker, säger Mikael Palm.

Han anser att biblioteken har en viktig samhällsroll att spela i sammanhanget.

– Det pratas mycket om fiber, men det gäller att veta vad det är och hur man använder det bäst.

 

Biblioteket har både datorer och surfplattor för allmänhetens bruk. De senare är mobila och kan användas i utbildningar var som helst.

– De är lediga tre kvällar i veckan och i helgerna. Vi tänker också involvera barn och ungdomar som ofta är duktiga på it att kanske lära sina föräldrar eller mor- och farföräldrar, säger han.

Syftet är att det efter ett år ska finns fungerande strukturer för hur det digitala utanförskapet fortsätter att minska i kommunen.

Redan nästa vecka deltar biblioteket i Vimmerby i den riksomfattande "medborgarveckan" om e-tjänster på biblioteket och ute i samhället. Då kommer bland annat en bank att dela med sig om information som sina digitala tjänster. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa