Fall med försvunna barn hamnar hos socialförvaltningen

Sex fall av frånvaro bland elever som misstänks ha förts utomlands har resulterat i orosanmälningar från skolans sida i Vimmerby kommun under de senaste fyra åren. Därefter blir det socialförvaltningens uppgift att utreda ärendet.

När en orosanmälan kommer in till individ- och familjeomsorgen hanteras det enligt en rutin.

När en orosanmälan kommer in till individ- och familjeomsorgen hanteras det enligt en rutin.

Foto: Claudio Bresciani/TT/arkiv

Vimmerby kommun2023-09-08 06:00

De senaste fyra åren har Vimmerby kommun haft sex elever i grundskolan som har försvunnit utomlands. I samtliga fall har en orosanmälan skickats till socialförvaltningen, enligt uppgift från grundskolans verksamhetschef Caroline Ålund. 

På gymnasiet är det någon enstaka elev som misstänks ha försvunnit utomlands under de senaste åren, men ingen av dessa fall har resulterat i någon orosanmälan, enligt uppgifter från gymnasiets verksamhetschef Anders Eriksson.  

Jennifer Florin är socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen i Vimmerby. Hon tar emot orosanmälningar som kommer in kring barn- och ungdomar och hon kan berätta generellt hur rutinerna ser ut kring sådana anmälningar. För oavsett vad anmälan handlar om hanteras alla på ungefär samma sätt, genom individuella bedömningar utifrån ärendets karaktär. Samtidigt kan fall med försvunna barn vara lite extra svåra att utreda.

– Vem som helst kan göra en orosanmälan till oss. Skolan är en instans som är skyldig att anmäla till oss om de känner oro. När vi tar emot en orosanmälan aktualiserar vi den och en skyddsbedömning ska göras snarast, för att bedöma om barnet är i behov av akuta insatser. Finns inget akut skyddsbehov, har vi 14 dagar på oss att bedöma om vi ska inleda en utredning kring barnet eller inte. Fattas beslut om att inleda utredning, vilket vi gör om vi har skäl att tro att ett barn är fört ur landet mot sin vilja, kan vi göra mer, exempelvis polisanmäla, ta andra kontakter, inhämta uppgifter och göra hembesök och så vidare, säger Jennifer Florin.

Hur går ni vidare med utredningar där barnet i fråga är försvunnet?
– Det är hela tiden individuella bedömningar vi arbetar med och vi har löpande kontakt med skolan och polisen. Vi tar de kontakter och inhämtar de uppgifter som krävs för att kunna utreda om familjen har rest ur landet, eller flyttat någon annanstans, utan att meddela. Vi kan ansöka om utreseförbud enligt 31 a § LVU, om vi ser en påtaglig risk att ett barn ska föras utomlands i syfte att exempelvis ingå äktenskap.

När blir polisen inkopplad?
– Finns det skäl att tro att barnet har blivit fört ut ur landet mot sin vilja tar vi kontakt med polisen.

Kan du säga något om hur utgången har blivit i de ärenden ni haft?
– Nej, jag kan inte uttala mig om det.

De senaste fyra åren har Vimmerby kommun haft sex elever i grundskolan som har försvunnit utomlands. I samtliga fall har en orosanmälan skickats till socialförvaltningen.
De senaste fyra åren har Vimmerby kommun haft sex elever i grundskolan som har försvunnit utomlands. I samtliga fall har en orosanmälan skickats till socialförvaltningen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!