Stort antal anmälningar om att barn far illa

Under oktober inkom 70 orosanmälningar till barn- och familjenheten gällande misstankar om att barn far illa. "70 orosanmälningar gällande barn och unga är det högsta antalet vi haft under de senaste två åren."

Vimmerby kommun 21 november 2019 19:00

Det skriver individ- och familjeomsorgschefen Lotta Philipsson i ett mail till oss. Flera av anmälningarna ska gälla samma barn eller ungdom enligt Lotta Philipsson.

Vad beror ökningen på?

"Vi vet inte orsaken till ökningen men familjer med barn och unga har det tufft i samhället idag. Många orosanmälningar beror på att våld förekommer på något sätt i familjen, till exempel mellan vuxna, mellan barn/unga–vuxen eller mellan barn/unga–barn/unga" skriver hon.

 

Anmälningar kommer in från skolpersonal, vårdpersonal, privatpersoner och anhöriga.

"Det förekommer, relativt ofta, att separerade föräldrar anmäler varandra på grund av pågående konflikter dem emellan", menar Lotta Philipsson.

 

– Å ena sidan är det förskräckligt att det ska behöva komma så många orosanmälningar, men å andra sidan tänker jag att det är jättebra att det finns en oro någonstans, säger Lars Sandberg (C), ordförande i socialnämnden. 

Socialnämnden har ett ansträngt ekonomiskt läge, finns det utrymme för att prioritera det här problemet?

– Ja, men det måste vi göra. Vi har inget att välja på där, det här måste prioriteras.

– Vi har tidigare haft hög belastning och haft konsulter inne. I dagsläget har vi inga konsulter. Det går upp och ner, är det så att det här blir normen, att det ligger på 70 anmälningar, då måste vi titta på extra resurser för vi måste hinna med och utreda det som måste utredas, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa