Trafiksäkerheten går hela vägen ner i diket

Vägrenar kan bli en tillflyktsort för hotade insekter, bin och flärilar.
Vägrenar kan bli en tillflyktsort för hotade insekter, bin och flärilar.

För att gynna den biologiska mångfalden kommer skötseln av vissa vägrenar förändras i år. Kamilla Larsson bor tillfälligt i kommunen och är en av de som uppmärksammat artrikedomen.

Vimmerby kommun 17 juli 2020 08:00

Kamilla och hennes barn brukar promenera längs landsvägen. När vägrenen klipptes skrev hon en insändare till tidningen.

Varför gjorde du det?

– Jag blev uppriktigt ledsen. Det har varit fantastiskt att få se alla blommor och allt liv som finns i vägrenen, berättar hon. 

Att vägrenen klipps beror på trafiksäkerheten, förklarar Andreas Roth, arbetsledare på gatukontorets driftenhet. 

– Vi slår korsningar och annat först där sikten kan var skymd. Som exempel slog vi nyss ett parti där gräset var 1,5 meter högt. Om det kommer vilt där blir vägen väldigt smal. 

Roth berättar om hur skötseln förändras i år.

– Vi slår bara ett slag nu, för att blommorna ska få blomma ut och fröa av sig, och sedan slår vi ett till i höst för att göra sikten bredare. Vi sparar de ställen där det inte är trafikfarligt.

Petra Holgersson, presschef på naturskyddsföreningen, berättar varför blommande vägkanter är viktigt.

– Det är ju inte bara att det är vackert utan det har ju en funktion också. Det handlar om att rädda den biologiska mångfalden, insekterna och pollinatörerna.

Daniel Johansson är miljöstrateg i Vimmerby kommun och berättar om samarbetet med gatukontoret.

– Vi plockade ut några lämpliga områden där vi vet att vägkanterna klipps men där vi tror att det finns potential att få en intressant flora utan alltför stora insatser, och samtidigt ta hänsyn till trafiken, säger han.

Johansson berättar att det ofta finns fröbanker i backen på gamla slåttermarker, som han hoppas kan återuppstå. 

– Vi hoppas i första hand på att de lokala växterna, skyddsvärda arter, får möjlighet att återkomma, säger han.

Johansson berättar att många medborgare hört av sig efter att Vimmerby tidning publicerade en artikel om projektet att anlägga stadsängar.

– Många hör av sig och tycker att det är bra, och undrar om vi kan göra likadant hos dem. Det är jätteroligt med positiv respons. Ofta är det Trafikverket som har hand om vägskötseln, men vi försöker ge råd om vart de kan vända sig och vad de kan göra själva. 

Daniel Johansson säger att han bidragit med kunskap men att det är gatukontoret som förtjänar beröm.

– Det är de som faktiskt är ute i fält som frivilligt ändrat sina arbetsrutiner. Det är de som ska ha beröm. 

Roth berättar att arbetet är nytt för många. 

– Det kräver inte mer arbete, bara ett annat tänk, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa