Trafikverket: "Det är ingen som sökt bidrag"

Trafikverket har plockat ner vägvisningen. Trafikanter klagar. Men vägföreningen har inte sökt något bidrag för vägen.

Vägskylten har Trafikverket plockat ner, på grund av vägens skick.

Vägskylten har Trafikverket plockat ner, på grund av vägens skick.

Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Vimmerby kommun2019-09-09 21:00

Som vi tidigare berättat fortsätter väg 18866 mot Brantestad/Frödingehult från rv 40 att väcka känslor.

– Vi som bor här och inte vill köra lång omväg för att ta oss ut på riksvägen måste köra slalom. Det är djupa hål och sprickor i vägen, som fylls när det regnat, säger Tino Åberg, Brantestad.

Nyligen plockade Trafikverket bort skyltar som hänvisar trafikanter in på vägen.

– Det är inte lämpligt att leda in ovetande bilister på en väg som inte håller tillräckligt god standard, säger Fredrik Sääw, utredare för enskilda vägar på Trafikverket. 

Bidraget från Trafikverket drogs in efter att brister påpekats vid tre tillsyner, 2011, 2016 och 2018. 

I våras sa Anders Karlsson, ordförande och kassör i Ängtorpet-Frödingehult vägsamfällighet, i en intervju i Vimmerby Tidning att han förstår att trafikanter klagar på vägen, men att man inte klarar att göra något åt skicket på vägen utan hjälp från Trafikverket. Men någon ansökan har inte kommit in till Trafikverket.

– Det är synd. Det är väghållarna, alltså markägarna i det här fallet, som har ansvar för vägen. Men vi kan säga ja eller nej till bidrag och i det här fallet har vi inte fått in någon ny ansökan. Vi har möjligheter att gå in och hjälpa till så vägen kan rustas upp, men då måste vi också ha en motpart. En organisation som visar att man har vilja att göra något, säger Fredrik Sääw.

Anders Karlsson vill inte kommentera vägen i dagsläget.

– Vi ska ha ett möte. Sedan kan du få veta mer.

Vattenfyllt på vägen efter regn.
Vattenfyllt på vägen efter regn.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!