Debatt Under ytan, finns så mycket som är fel.

Vimmerby, har i Götaland en av de högsta kommunalskatterna. Men det fattas – mycket.

Och hur ska det bli i framtiden? Jag ropar gör något!

Efter att inför valet 2018 tittat på skattesituationen i Vimmerby och efter varit med om vad som hände förra mandatperioden, kan jag konstatera att det inte ser bra ut.

Från Vänerns norra strand till Vätterns norra och ända ut till Östersjön, så ståtar Vimmerby bland de tio kommuner i Götaland som har högst kommunalskatt.

Ser hen därutöver till skattekraftförmågan och vilka som har en kulturskola värt namnet, har Vimmerby näst sämsta ekonomihantering av alla kommuner i Götaland. Endast Lysekil i Bohuslän har sämre. Detta gör att Vimmerby är en av några som utmärker sig bland dessa 139 kommuner i Götaland.

Särskilt i jämförelse med våra grannkommuner där vi har lika förutsättning. Frågan blir vad att göra?

Gråt lite grand för så trista fakta. Men sedan bör det åtgärdas. För bakom detta finns medborgare som inte får sina rättfärdiga behov tillgodosedda. Det finns alltid de grupper som bakom sig har starka opinioner.

Vi har sett det i Vimmerby där opinion för bevara småskolor är stark men där småskolors elever gynnas på bekostnad av att kommunens skolkvalité sjunker som helhet.

Franka förslag i valrörelsen om att höja kommunens avgifter och inte fridlysa någon verksamhet från besparing får inte gehör. Men nu snart ett år efter valet håller det ej att fuska med budget och spara in på räddningstjänst utan politisk styrning.

Ej heller kan framtiden säkras såsom förförra kommunalrådet – Moderat – angav, att senast kommunalskatten höjdes var det till följd av investeringar. Det anser jag är historieförvanskning. Alla borde veta att orsaken till den höjningen var totalt havererad budgethantering.

Bättre utbildning kan påverka! Skillnaderna på kommuners skatteuttag och dess orsak är i flera fall oförståelig.

Jag tror därför på borttagande av kommunalskatt och införande av enhetligt statlig skatt. Men framför allt för att hitta en väg framåt, bör hen vara trogen vedertagna ekonomiska begrepp och se sanningen i vitögat.

Annars riskerar vi en än sämre utveckling. För den som skrapar under ytan, ser att Vimmerby låter vackrare än vad det är.