AD skärper straffet mot företagaren

Företagaren hade en familj anställd men höll inne en del av deras lön. I tingsrätten dömdes han att betala 100 000 kronor till familjen. Nu skärper arbetsdomstolen straffet ytterligare.

14 maj 2019 22:00

I tingsrätten dömdes företagaren från Vimmerby kommun att betala närmare 100 000 kronor till en familj som jobbade åt honom under 2016. Fordran, som familjen ansåg sig ha, avsåg innehållen lön. Företagaren vitsordade del av det yrkade beloppet men motsatte sig ändå kravet då han ansåg sig ha en motfordran på familjen som var större.

Båda parter överklagade tingsrättens dom till arbetsdomstolen (AD), men det vara bara familjen som fick prövningsrätt där. Nu har domen från AD kommit och man går helt på familjens linje, vilket innebär att företagaren döms att betala ytterligare närmare 80 000 kronor till familjemedlemmarna samt i rättegångskostnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa