I tingsrätten dömdes företagaren från Vimmerby kommun att betala närmare 100 000 kronor till en familj som jobbade åt honom under 2016. Fordran, som familjen ansåg sig ha, avsåg innehållen lön. Företagaren vitsordade del av det yrkade beloppet men motsatte sig ändå kravet då han ansåg sig ha en motfordran på familjen som var större.

Båda parter överklagade tingsrättens dom till arbetsdomstolen (AD), men det vara bara familjen som fick prövningsrätt där. Nu har domen från AD kommit och man går helt på familjens linje, vilket innebär att företagaren döms att betala ytterligare närmare 80 000 kronor till familjemedlemmarna samt i rättegångskostnader.