I väntan på Nybble: 16 gamla i kö till omsorgsboende

Det är kö till kommunens vård- och omsorgsboenden. I dagsläget har 16 personer beviljats plats i boende, men ännu inte fått någon lägenhet. Först 2024 ska nya äldreboendet i Nybble stå klart för inflyttning.

16 personer har beslut men har ännu inte fått någon lägenhet i något av kommunens vård- och omsorgsboende. För den som väntat längst har tre månader snart gått. "Vi hanterar kön genom att erbjuda plats så snart det blir något ledigt" skriver kvalitetssamordnare Anna Kindström i ett mejl till Vimmerby Tidning.

16 personer har beslut men har ännu inte fått någon lägenhet i något av kommunens vård- och omsorgsboende. För den som väntat längst har tre månader snart gått. "Vi hanterar kön genom att erbjuda plats så snart det blir något ledigt" skriver kvalitetssamordnare Anna Kindström i ett mejl till Vimmerby Tidning.

Foto: Arkiv: Magnus Strömsten / TT-Bild

Vimmerby2022-06-14 06:00
undefined
Anna Kindström är kvalitetssamordnare på socialförvaltningen i Vimmerby.

– Antalet i kön kan förändras från dag till dag. Vi hanterar kön genom att erbjuda plats så snart det blir något ledigt, skriver säger Anna Kindström, kvalitetssamordnare på socialförvaltningen, i ett mejl.

Totalt finns 158 lägenheter att tillgå på Borghaga, Vimarhaga, Vidala och Kvillgården. 

I dag motsvarar kön tio procent av antalet lägenheter kommunen har i särskilt boende. Kommunen är skyldig att ordna en plats i särskilt boende inom tre månader efter att en ansökan beviljats annars riskerar man vite. 

Den som väntat längst av de 16 i kön har väntat tre månader den 28 juni.

Hinner ni få fram en lägenhet tills dess?

– Det går inte att svara på nu, plats erbjuds när det blir något ledigt, skriver Anna Kindström.

Under väntetiden tillgodoses behoven med insatser i hemmet.

undefined
Fastighetschefen i Vimmerby kommun, Torbjörn Bergström, vid den tomt i Nybble där ett vård- och omsorgsboende ska stå klart under 2024. Det blir 54 lägenheter och ska täcka det behov som finns, enligt socialnämndens beräkningar.

Samtidigt blir det 54 lägenheter i boendet som ska byggas i Nybble, och inte drygt 80 som tidigare varit aktuellt.

– Det har varit lite fram och tillbaka hur stort det ska bli, men det är svårt att bygga större än så här på den tomten. Socialförvaltningens beräkningar av behovet av nya lägenheter visar att det heller inte blir för litet, säger kommunens fastighetschef Torbjörn Bergström.

Den skiss som nu börjar ta form visar en byggnad i suterräng i totalt tre våningar.

– Tanken är att det blir omklädningsrum, förråd, teknikrum och liknande i bottenvåningen och boende och gemensamhetsutrymmen i de två helt över mark. Det pågår nu en extra kontroll så att alla funktioner och rum får plats i den byggnad vi jobbar med, säger han.

undefined
Det är 16 äldre som fått beslut om plats vård- och omsorgsboende i Vimmerby kommun men som ännu inte fått någon lägenhet. Kommunen riskerar vite om man inte klarar det inom tre månader.

Enligt de beräkningar som finns ska de 54 nya lägenheterna ersätta de 18 som finns på Kvillgården i Storebro. Det boendet planeras att stänga när Nybble står klart. Det innebär att det totala antalet VBO-lägenheter ökar med 36, utöver de 158 som finns i dag.

En enhet ska bli för korttidsboende, men byggs på samma sätt som övriga lägenheter så att även den kan användas flexibelt.

När det blir byggstart beror bland annat på vilken entreprenadsmodell som väljs när det blir dags för det slutgiltiga beslutet att sätta igång byggnationen.

– Inflyttning blir någon gång under 2024, säger han.

Någon konkret kostnadskalkyl finns heller inte ännu. I kommunens investeringsbudget och plan för de kommande åren finns 150 miljoner avsatt till projektet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!