Den 86-åriga kvinnan lämnades kvar i rullstolen

Busschauffören lämnade kvar rullstolsburna Siv Danielsson, 86, i kylan på stationen i Vimmerby. Han kunde inte hantera rullstolsliften. Hemresan till Västervik fick hon lösa själv, menade han.

Västerviksbon Siv Danielsson skulle resa till barnbarnets bröllop i Mariannelund. Ditresan gick bra, men hemresan fick ett abrupt slut i Vimmerby.

Västerviksbon Siv Danielsson skulle resa till barnbarnets bröllop i Mariannelund. Ditresan gick bra, men hemresan fick ett abrupt slut i Vimmerby.

Foto: Privat

Vimmerby2024-01-09 20:30

Färdtjänstresan till barnbarnets bröllop i Hesselby kyrka i Mariannelund funkade bra, i tre olika fordon.

Men hemresan på lördagskvällen i mitten av december blev en mardröm.

Handikappade Siv Danielsson lämnades kvar med sin ledsagare på stationen i Vimmerby. Bussen åkte iväg mot Västervik.

– Chauffören hade inte verktyg till rullstolsliften. Han var nonchalant och påstod att det var "ert ansvar" att ordna resan, berättar dottern Britt Danielsson.

Kvar i den kalla decemberkvällen blev en gråtande Siv, tillsammans med sin ledsagare. Nästa buss skulle komma två timmar senare, färdtjänsten svarade att det var för sent för ny bokning och Västervik Taxi kunde inte ta med rullstolen.

Efter några telefonsamtal kunde dottern Britt och hennes bror Leif komma till undsättning och i två bilar få hem Siv, rullstolen och vridplattan.

– Mamma kan inte stå själv. Hon tar sig ingenstans. Det är dumt att de gör så mot gamla, tycker Britt Danielsson.

Resan var på 7,5 mil var beställd i god tid. Siv beviljades dock inte en direktresa utan fick två byten i varje riktning.

– Hon är för frisk för att få resa utan byten, säger Britt.

Nu väntar de på svar på sin anmälan från Kalmar länstrafik, KLT.

undefined
Mattias Ask, trafikdirektör KLT.

När vi kontaktar KLT i ärendet svarar trafikdirektör Mattias Ask via mejl. Han känner till fallet men har ännu drygt tre veckor efter händelsen inte fått en fullständig redogörelse från trafikföretaget Connect bus, som körde den aktuella bussen.

Han lägger sig lika fullt platt och poängterar att liftarna på bussarna självklart ska fungera, och att förarna självklart ska kunna använda dem.

– Liftarna är ju monterade för att vi ska kunna erbjuda resor för så många resenärer som möjligt, säger han.

Hur långt går chaufförens ansvar att ta med resenären på den beställda resan?

– Föraren ska till att börja med ha kunskap om hur utrustningen ombord fungerar så att han/hon kan hjälpa resenärerna. Här är trafikföretagen ansvariga för att förarna har fått utbildning i hur utrustningen ombord fungerar innan de börjar köra bussarna.

Om utrustningen inte fungerar ska chauffören kontakta KLT för att hitta en annan lösning. 

– Det skulle exempelvis kunna vara att säkerställa att en ersättningsbuss skickas ut eller att vi försöker lösa resan på annat sätt. 

Han lovar att ta upp händelsen med trafikföretaget i kommande avstämningsmöten.

– Vi är starkt kritiska till att en resenär lämnas på detta sätt och det följer inte våra direktiv, säger Mattias Ask.

undefined
Det var här på Vimmerby resecentrum som Siv skulle byta från bil till buss. Men liften på bussen krånglade och chauffören lämnade henne med sin ledsagare.

Ulf Olofsson är platschef på Connect bus i Västervik. Han beklagar det som hänt och medger att hans chaufför begick ett misstag.

– Chauffören har missat att ta kontakt med KLT. De hade ju kunnat ordna fram en annan bil. Det här är något vi får gå igenom med personen så att vi ser att den kan det.

Någon närmare förklaring från sin anställde fick han inte, men antar själv att det handlar om stress.

– Vi har vår tidtabell och får inte bli sena. Tyvärr är det kunden som blir lidande, och det är inte bra, säger han.

Just rullstolsliftarna har varit ett bekymmer för företaget det senaste året. Enligt Olofsson är de nyckfulla och fungerar bra ena dagen, inte alls nästa dag. Samtidigt är det svårt att få tag på reservdelar eftersom bolaget bakom dem gått i konkurs. Därför kommer man nu att successivt byta ut liftarna.

undefined
Från Resecentrum i Västervik gick resan vidare mot Mariannelund. Dit gick bra, hemresan blev rena mardrömmen.

Hur kom det sig då att Siv tvingades göra två byten per sträcka? 

Ja, resan gjordes som en så kallad riksfärdtjänst, en resa mellan olika kommuner. Hur en sådan resa utformas avgörs av personens funktionsnedsättning. I det här fallet bedömde man att Siv kunde resa delar av sträckan med buss, med stöd av en ledsagare.

Mattias Ask på KLT betonar att samtliga fordon är tillgänglighetsanpassade och ska kunna ta emot personer som är i behov av exempelvis en lift.

– Detta fungerade på ditresan men dessvärre stötte de på problem på hemvägen, säger han.

Vad vill ni hälsa henne?

– Jag kan enbart beklaga händelsen och be om ursäkt. Vi kommer göra vårt yttersta för att detta inte ska hända igen, säger Mattias Ask.

Ulf Olofsson, Connect bus:

– Ja det är bara att beklaga. Det är skittråkigt.                                                                                                          

Resecentrum Västervik Stationshuset
Resecentrum Västervik Stationshuset
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!