Frödingebördiga Andreas Antonsson del av startupen "Hyggligt"

För ganska exakt ett år sedan drogs startupen Hyggligt i gång, ett företag som med hjälp av tekniska lösningar vill underlätta hyggesfritt skogsbruk. En av sex medgrundare är Frödingebördiga Andreas Antonsson.

"Hittills har vi främst jobbat med stegen fram till själva avverkningen. Under hösten gjorde vi en pilotavverkning för att testa kan man säga, men nu ligger fokus på att hitta fler skogsägare som vill använda "hyggligtmetoden" som vi kallar det", säger Andreas Antonsson.

"Hittills har vi främst jobbat med stegen fram till själva avverkningen. Under hösten gjorde vi en pilotavverkning för att testa kan man säga, men nu ligger fokus på att hitta fler skogsägare som vill använda "hyggligtmetoden" som vi kallar det", säger Andreas Antonsson.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby2024-05-23 20:00

Nyheten i korthet

  • Andreas Antonsson, uppvuxen i Frödinge, är medgrundare av startupen Hyggligt som arbetar med att förenkla hyggesfritt skogsbruk genom tekniska lösningar.
  • Företaget samlar in data om skogen med drönare, analyserar informationen och väljer vilka träd som ska huggas ner med hjälp av en forskningsbaserad optimeringsmodell.
  • Hyggligt, som startades i maj 2023, har fått investeringar genom en företagsinkubator och från skogsinvesterarsällskapet Forest Friends.

Till vardags håller Andreas Antonsson till i Stockholm, och det är också där startup-företaget Hyggligt är baserat. För den som varken är insatt i teknik- eller skogsbranschen kan det kännas komplicerat att förstå vad det faktiskt är som bolaget gör, så när Vimmerby Tidning träffar Antonsson ber vi honom att förklara på ett kortfattat och enkelt sätt.

– Det finns en generell uppfattning om att hyggesfritt skogsbruk är väldigt arbetsintensivt, svårt och inte lönsamt. Hyggligt finns för att med teknikens hjälp göra det enkelt, säger han inledningsvis och går vidare med att förklara hur.

undefined
Andreas Antonsson visar hur företagets visualiseringsverktyg ser ut.

Utförandet sker i tre delar. Först samlas data om beståndet inom genom att drönare flygs över skogen. Genom analys av den datan får man ut information om träden där, bland annat hur stora de är och av vilket trädslag. Med hjälp av en forskningsbaserad optimeringsmodell görs därefter ett val av vilka träd som ska avverkas. I det sista steget visualiseras skogen som en digital kopia.

– Den som ska avverka har en skärm med sig i maskinen där man kan se var i skogen man befinner sig och vilka träd som ska bort. Om skördarföraren ser att ett träd som inte ska avverkas ändå av någon anledning bör tas bort går det såklart att göra undantag och välja annorlunda, även om normalfallet är att man följer de trädval som vår optimering har gjort. Kunskapen hos entreprenörerna kommer att fortsätta vara viktig oavsett hur sofistikerat systemet blir.

undefined
När skogsbeståndet visualiseras blir träden som föreslås tas bort gröna och resten av träden visas som svarta.

Bolaget startades i maj 2023 och är fortfarande i sin uppstartsfas. Under hösten har de suttit i en företagsinkubator och i samband med det fått en investering som skjuts i sin produktutveckling. Efter det har de också fått en investering av skogsinvesterarsällskapet Forest Friends med säte i Värmland. 

Resonerade ni mycket kring om det verkligen var "rätt tid" att starta bolag i fjol?

– Nej, egentligen inte. Idén kom i slutet av 2022 och efter det har vi bara tutat och kört. Man märker ju att det har varit lågkonjuktur på många håll, men det var aldrig något vi tänkte på.

undefined
"Hittills har vi främst jobbat med stegen fram till själva avverkningen. Under hösten gjorde vi en pilotavverkning för att testa kan man säga, men nu ligger fokus på att hitta fler skogsägare som vill använda "hyggligtmetoden" som vi kallar det", säger Andreas Antonsson.
undefined
När en kund anlitar Hyggligt är de huvudentreprenör i projektet, men de som exempelvis kör drönare och avverkar är underentreprenörer. "Målet är att hitta underentreprenörer så lokalt som möjligt inför varje avverkning", säger Andreas Antonsson.

För Andreas Antonsson, som i grunden är utbildad kommunikatör och grafisk designer vid Linköpings universitet, har det varit en spännande resa att börja verka inom skogsbranschen. 

– Min egen skogsbakgrund är egentligen ganska bristande, men jag får lära mig väldigt mycket nu. I gänget bakom Hyggligt är det vissa som har mer konkret erfarenhet av det privata skogsbruket och andra kan de tekniska bitarna. Jag själv jobbar mest med gränssnittet och allt som är visuellt.

undefined
Andreas Antonsson växte upp i Frödingetrakten, men bor just nu i Stockholm. Han är utbildad kommunikatör och grafisk designer, men har under de senaste åren jobbat främst med webbutveckling.

Tänkte du att det var i skogsbranschen du skulle hamna när du pluggade?

– Nej, nej, absolut inte. Det var väldigt, väldigt långt bort, men nu senaste ett och ett halvt året så har intresset ökat ganska mycket för skogen.

Antonsson beskriver det som "en kul slump" att han började jobba med Hyggligt. Flera av de andra som är med i bolaget känner han sedan tidigare, och det var av den anledningen han kom in på den banan.

undefined
För Andreas är det mycket som är nytt med att jobba i startup-världen. "Det är mycket nya termer och situationer, som att komma till en inkubator och prata med investerare till exempel. Det är mycket att lära sig", säger han.

Hur har första året som startup-företagare varit?

– Det här med att driva bolag är egentligen inte så nytt för mig, det gör jag sedan tidigare som konsult. Men i startupvärlden är det mycket som är nytt och likaså att driva bolag tillsammans med andra. Jag hade nog tänkt mig att det skulle gå kärvt att göra det sex personer tillsammans, men samarbetet har gått smidigt.

Hyggesfritt skogsbruk

Enligt skogsstyrelsen innebär hyggesfritt skogsbruk på "skogsmark med produktionsmål" att "skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor".

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!