Anställd vid polisen åtalas för dataintrång

En anställd vid polisen i norra Kalmar län sökte uppgifter om släktingar, bekanta och grannar och släktingar till dom i polisens register under flera år. Samma sökningar gjordes också om kollegor och deras släktingar. Totalt har den polisanställda sökt uppgifter om 100 olika personer och misstänks nu för ett 80-tal fall av dataintrång.

En anställd hos polisen i norra Kalmar län misstänks för över 80 fall av dataintrång sen vederbörande gjort sökningar i polisens register om både släktningar och väner och kollegor.

En anställd hos polisen i norra Kalmar län misstänks för över 80 fall av dataintrång sen vederbörande gjort sökningar i polisens register om både släktningar och väner och kollegor.

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Vimmerby2023-12-12 12:07
undefined
Per Nichols, chefsåklagare på särskilda åklagarkammaren, åtalar en anställds vid polisen i norra Kalmar län för ett stort antal dataintrång. Han leder brottsutredningen, vad som händer med den misstänktes anställning hos polisen är upp till arbetsgivaren att avgöra, säger han.

– Det rör sig om ett stort antal fall och det är alltid allvarligt när datasystem missbrukas, säger chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren om åtalet han lämnade in till Kalmar tingsrätt på tisdagen.

I ett tidigt skede av utredningen uppgav den åtalade till sin gruppchef att hen gjort en slagning på en nyvunnen bekantskap på internet för att förvissa sig att vederbörande inte var missbrukare eller hade ett brottsligt förflutet.

– Utredningen inleddes efter avvikelser vid en rutinkontroll, säger Per Nichols.

Den brottsmisstänkta är anställd hos polisen i norra Kalmar län sen flera år tillbaka. Hen åtalas nu för ett 80-tal fall av dataintrång som ska ha skett mellan 2019 och fram till oktober i år i fem olika registersystem som polisen använder.

Det rör sig främst om släktingar eller personer i familjär relation som har kollats upp i systemen. Men även grannar i den misstänktes bostadsområde och släktingar till dom har kontrollerats. Detsamma gäller även kollegor inom polisen i norra länet samt i flera fall även släktingar till kollegorna.

undefined
En bild i förundersökningsprotokollet visar ett exempel från polisens utbildningsfilm där det beskrivs att man inte sens för söka på sig själv.

I ett förhör som hölls i slutet av oktober uppger den misstänkta att hen anser att det är dålig information om vad som är okej och inte att göra slagningar på, det framgår i förundersökningsprotokollet.

En släkting har den misstänkte gjort 21 slagningar på. I förhöret förklarar hen att släktingen aldrig hörde av sig och därför ville veta har släktingen höll hus.

När det gäller kollegorna anger den misstänkta olika förklaringar till slagningarna. Nån kollega hade flyttat och hen ville veta adressen för att kunna hälsa på, en annan skulle vara så nyanställd att hen behövde ett telefonnummer snabbt. Andra kan hen inte minnas att hen slagit på.

Den misstänkte erkänner slagningarna, men anser att en del kan ha skett som en del i tjänsten. Hen är förtvivlad och ångerfull och säger att det aldrig funnits någon avsikt att skada någon person eller att uppgifterna som kom fram skulle föras vidare.

Rättegången kommer att hållas i Kalmar tingsrätt efter årsskiftet.

Den som döms för dataintrång kan få böter eller fängelse i högst två år.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!