Anställda på biblioteket ryter ifrån igen

Den pågående omorganisationen på Vimmerby bibliotek rör upp känslor bland de anställda. Underbemanning, stress och oro för framtiden kan nu leda till minskade öppettider och sämre service för låntagarna.

Personal på Vimmerby bibliotek vittnar om stress och oro efter att omorganisationen och besked om framtiden dragit ut på tiden. "Det har inte gått en dag utan att vi har pratat om det", säger en anonym anställd.

Personal på Vimmerby bibliotek vittnar om stress och oro efter att omorganisationen och besked om framtiden dragit ut på tiden. "Det har inte gått en dag utan att vi har pratat om det", säger en anonym anställd.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2022-01-30 18:00

I höstas berättade Vimmerby Tidning om situationen på biblioteket, där personalgruppen vittnade om problem i samband med beskedet om omorganisation. Uppgiften att alla biblioteksassistenter ska försvinna och ersättas av högskoleutbildad personal slog ner som en bomb bland anställda. Nu beskriver en anställd, som vill vara anonym, hur den kommande omorganisationen präglat personalgruppens tillvaro sedan dess.

– Det har inte gått en dag utan att vi har pratat om det och oroat oss. De som vetat om att de ska omplaceras har hela tiden gått och väntat på besked som hela tiden flyttats fram, säger den anställda.

Just nu består bibliotekets stab av bibliotekschef, en och en halv bibliotekarietjänst och tre biblioteksassistenter, som alla är vikarier. Tre personer har sedan beskedet om omorganisationen valt att sluta. 

– Utan vikarier hade biblioteket inte fungerat. Vi gör ett hästjobb och sliter häcken av oss men vet samtidigt att vi inte är önskvärda. Det känns väldigt ledsamt, säger den anställda till Vimmerby Tidning. 

undefined
"Utan vikarier hade biblioteket inte fungerat. Vi gör ett hästjobb och sliter häcken av oss men vet samtidigt att vi inte är önskvärda. Det känns väldigt ledsamt", säger den anonyma anställda.

Hen beskriver hur underbemanningen skapar ett ansträngt läge och ger fler arbetsuppgifter per anställd. Samtidigt lurar i pandemitider både sjukfrånvaro och vab runt hörnet.

– I början av veckan var två borta och då ska vi också ha två filialer öppna samtidigt som vi ska vi hålla samma servicenivå som tidigare. Det är väldigt skört nu och väldigt lite som behövs för att allt ska falla isär.

Hur hanterar ledningen situationen? 

– Vi upplever att det finns en förståelse men att det trots det inte händer något. Vi gjorde en risk- och konsekvensanalys i höstas. Nu är vi mitt i de risker vi gissade skulle uppstå utan att någon åtgärd har satts in.

undefined
Situationen på Vimmerby bibliotek påverkar både personalen och de som vill låna böcker. "Det är jättesvårt att komma hit med ett leende på läpparna.", har en anonym anställd tidigare berättat för Vimmerby Tidning.

De vikarier som är kvar men vet att de kommer att tvingas sluta inom kort söker andra jobb och skräckscenariot vore om alla försvann samtidigt, eftersom den nya organisationen med nya bibliotekarier inte är på plats än. Hittills är en av tre tjänster tillsatta.

– I värsta fall kan det vara tre månader då det verkligen är pannkaka med allting här. Det tar lång tid att introducera nya anställda och låntagarna kan förvänta sig sämre service under många månader framöver. Det blir resultatet av det här, säger den anställda.

Ur ett längre perspektiv finns en oro bland de anställda för om omorganisationen verkligen kommer att fungera.

– Vi är väldigt skeptiska till att det kommer att fungera bra efter omorganisationen. Allt som vi gör nu kommer att hamna på de nya som ska in. Det blir en jättetuff start för dem och man kan bara hoppas att det är starka personer som pallar trycket.

undefined
"Jag beklagar att situationen är som den är och att vi inte hunnit rekrytera i den takt vi önskat", säger Thomas C Eriksson, bibliotekschef i Vimmerby, om situationen.

Bibliotekschefen Thomas C Eriksson säger att han har förståelse för de anställdas oro. Han bekräftar samtidigt att läget med bemanningen just nu är ansträngt.

– Rekryteringarna har dragit ut på tiden och det kan bli ett glapp mellan att de som jobbar nu slutar och de nya är på plats. I och med pandemiläget tror jag att både vi och flera andra kommunala verksamheter är sårbara just nu, sen så har vi samtidigt omorganisationen som leder till ytterligare påfrestning. Vi försöker hitta lösningar, säger han.

Vad händer om vikarierna slutar innan de nya är på plats? 

– Jag vill inte spekulera i hypotetiska resonemang. Det är en risk men jag kan inte kommentera det ytterligare.

Angående att de anställda fått hårdare press på sig under den pågående omorganisationen säger bibliotekschefen att man försöker anpassa verksamheten och i viss mån prioritera bort arbetsuppgifter.

– Det kan leda till att vi drar ner på öppettiderna och servicegraden mot låntagarna. Biblioteksdisken kan bli obemannad vissa tider och man får förlita sig mer på självservice, säger Thomas C Eriksson.

När den nya organisationen är på plats kommer bibliotekets uppdrag att ligga på lika många tjänster, säger bibliotekschefen, men vissa uppgifter kommer att delas med det nya kontaktcentret.

– Det är ingen rationalisering utan en ansvarsfördelning. När organisationen är på plats har vi samma antal personer på plats igen och det är nu i februari, mars och april som det kanske kan bli lite känsligt.

Man hoppas kunna avsluta rekryteringen av de två kvarvarande bibliotekarietjänsterna inom några veckor.

– Jag beklagar att situationen är som den är och att vi inte hunnit rekrytera i den takt vi önskat, säger Thomas C Eriksson.

Vimmerby bibliotek

.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!