Antalet anställda i kommunen har ökat med 22 procent

Vimmerby kommun har 300 fler årsarbetare än för tio år sen. Det är en ökning med över 20 procent. Det är lägre ökning än i två grannkommuner. I samtliga kommuner har administrationen vuxit mest.

2013 hade Vimmerby kommun 1 201 årsarbetare. Nu, tio år senare, har den siffran ökat till 1 500 årsarbetare. Bland annat har administrationen vuxit, från 132 till 169 arbetare. Det är en ökning med 28 procent

2013 hade Vimmerby kommun 1 201 årsarbetare. Nu, tio år senare, har den siffran ökat till 1 500 årsarbetare. Bland annat har administrationen vuxit, från 132 till 169 arbetare. Det är en ökning med 28 procent

Foto: Arkiv

Vimmerby2023-06-04 19:00

Det visar uppgifter Vimmerby Tidning sammanställt från statistikverktyget Kolada där landets samtliga kommuner och regioner jämförs i en rad olika perspektiv.

Vi har tittat på antalet årsarbetare. Det motsvarar antalet anställda om alla arbetade heltid. För tio år sen, 2013, hade Vimmerby kommun 1 201 årsarbetare totalt. Fem år senare, 2018, hade antalet ökat till 1 351 och i slutet av förra året, 2022, som är den färskaste siffran, ligger Vimmerby kommun på 1 500 årsarbetare. Det innebär en ökning med 299 på tio år, vilket är detsamma som en ökning med 22 procent.

En titt på de närmaste grannkommunerna visar att de också ökat antalet årsarbetare. Dessutom mer än Vimmerby. 

I Västerviks kommun har 2 556 årsarbetare 2013 blivit till 3 144 i fjol. Det är en ökning med 588, eller 23 procent.

I Hultsfreds kommun har årsarbetarna ökat från 1 046 till 1 405. Det blir en ökning med 359 på tio år och det är lika med 34 procent.

I vilka verksamheter har det blivit mer personal?

I Vimmerby har årsarbetarna inom förskola, skola och annan utbildning ökat med 96 på tio år, från 409 till 495 i fjol. 

Inom vård- och omsorg finns bara uppgifter från 2018 och framåt. Under den tiden har det blivit 85 fler årsarbetare och en ökning till 442 inom den sektorn i Vimmerby i fjol.

Individ- och familjeomsorgen har vuxit med 18 årsarbetare sen 2018, vilket motsvarar 202 i fjol.

Antalet årsarbetare inom administration har ökat från 132 till 169 på tio år. Det innebär 37 fler än 2013. 

I procent innebär det att personalen i förskola och skolan blivit 23,8 procent fler. I vården har det ökat med 23,5 procent medan administrationen vuxit med 28 procent i Vimmerby kommun. 

I Hultsfreds kommun är det skolan som ökat andelen årsarbetare mest. Där är ökningen 43,8 procent i och med att det är 152 fler årsarbetare 2022 än tio år tidigare. Administrationen har vuxit med 42 procent. Det är lika med 46 årsarbetare, medan vård och omsorgssektorn minskat med sju, eller 1,7 procent.

I Västerviks kommun har årsarbetarna inom vård- och omsorg blivit 162 fler. Det är en ökning med 19 procent. Personal i skola och förskola har ökat med 130 årsarbetare, vilket motsvarar 14,5 procent. Samtidigt har administrationen vuxit med 34 procent, eller 81 fler årsarbetare.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!