På jakt efter Vimmerbys äldsta historia

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar har en arkeologisk förundersökning utförts på Vimarhems blivande byggplats i kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Arkeologerna Cecilia Ring från Kalmar Länsmuseum och Veronica Palm från Västerviks Museum gjorde en arkeologisk förundersökning mitt i Vimmerby under måndagen.

Arkeologerna Cecilia Ring från Kalmar Länsmuseum och Veronica Palm från Västerviks Museum gjorde en arkeologisk förundersökning mitt i Vimmerby under måndagen.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2021-06-01 17:30

– Vi är på jakt efter Vimmerbys äldsta historia, den före 1700-talet och varje ledtråd är viktig.

Det säger Veronica Palm från Västerviks Museum och Cecilia Ring från Kalmar Länsmuseum som undersökte marken under måndagen.

Det är länsstyrelsen som fattat beslut om att en arkeologisk förundersökning måste ske innan Vimarhem kan fortsätta planera sin byggnation.

– Man har fått indikation på att det kan finnas intressanta fynd och vi är skyldiga att följa kulturminneslagen som beslutet bygger på. Det är inget som påverkar våra byggplaner tidsmässigt, men det är vi som får stå för kostnaden, säger Johan Ohlén, vd på Vimarhem.

Kostnaden är beräknad till 190 000 kronor plus moms. 

– Då bygger det på tre dagars grävning, säger han.

Kvarteret Uven gränsar direkt mot det fornlämningsområde som utgör större delen av Vimmerby centrum och som är klassat som riksintresse.

– Den avgränsningen bygger på en karta från 1700-talet, men hur det var före det vet vi inte.

Planen var att gräva i Vimmerby i tre dagar. Men arbetet avslutades efter första dagen.

– Den norra delen av tomten är söndergrävd sen tidigare, så där har vi inte kunnat göra så mycket. I den andra delen har vi hittat odlingslager, rester av en åkerlycka och en del utkastat material som keramik, gammalt glas, tegel och bitar av kritpipor, säger Veronica Palm.

– Så det blev inga avgörande fynd – den här gången, konstaterar Cecilia Ring.

I den här delen av tomten fann man odlingslager, rester av en åkerlycka och även en del utkastat material som keramik, gammalt glas och bitar av kritpipor.
I den här delen av tomten fann man odlingslager, rester av en åkerlycka och även en del utkastat material som keramik, gammalt glas och bitar av kritpipor.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!