Avgörande veckor för hotade skolorna

Skolfrågan blir hetare och hetare. I söndags kallades alla fullmäktigeledamöter till ett extrainsatt informationsmöte – som handlade om de hotade småskolorna. Vimmerby Tidning har kollat vad de olika partierna säger om läget.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturen i Vimmerby kommun. I utredningen står det att kommunen kan spara drygt 14 miljoner kronor genom att lägga ner skolorna i Tuna, Gullringen, Djursdala och Rumskulla, och istället flytta eleverna till andra skolor i kommunen där det finns utrymme. I nuläget finns det inget framtaget förslag – men politikerna ska diskutera frågan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturen i Vimmerby kommun. I utredningen står det att kommunen kan spara drygt 14 miljoner kronor genom att lägga ner skolorna i Tuna, Gullringen, Djursdala och Rumskulla, och istället flytta eleverna till andra skolor i kommunen där det finns utrymme. I nuläget finns det inget framtaget förslag – men politikerna ska diskutera frågan.

Foto: Arkiv

Vimmerby2024-01-15 11:31
undefined
Leif Larsson (C) är ordförande i fullmäktige.

Skolorna i Tuna, Gullringen, Rumskulla och Djursdala riskerar att läggas ner när barn- och utbildningsnämnden behöver spara pengar. Under hösten genomförde förvaltningen en stor utredning av skolstrukturen som blev offentlig strax före jul.

På söndagseftermiddagen samlades politikerna i fullmäktige för att ta del av utredningen, som presenterades av förvaltningschefen Ola Karlsson, grundskolechefen Caroline Ålund och förskolechefen Eva Johansson. Eftersom det var ett informationsmöte var varken allmänheten eller media välkomna.

– Det var första gången någonsin som fullmäktige samlades på det sättet. Det är en stor och komplex fråga där det är viktigt med dialog och information, säger ordförande Leif Larsson (C).

Hur var intresset?

– Det var ett välbesökt möte. Ett 40-tal av 49 ledamöter var på plats för att lyssna och ställa frågor. Vi höll på i knappt två timmar. Därefter kunde partierna samlas och prata enskilt. Vi i majoriteten hade ett gemensamt möte, säger Larsson utan att avslöja hur tongångarna gick.

Hur ställer du dig själv i skolfrågan?

– Vi i Centerpartiet ska ha ett nytt möte ikväll (måndag) för att fortsätta diskussionerna och hitta en gemensam linje. I nuläget får jag hänvisa till det.

Även Socialdemokraterna kommer att träffas under måndagskvällen för att prata om skolfrågan.

– Nu ska vi ta hem den här informationen till våra politiska grupper och diskutera igenom den. Sen ska majoriteten träffas på nytt. Det är ungefär där vi är, säger Helen Nilsson (S).

När ska majoriteten träffas nästa gång?

– Vi har inte satt något datum än, men det blir ganska fort. Det blir säkert någon form av återkoppling i nästa vecka.

Inte heller Moderaterna har hunnit diskutera frågan efter mötet.

– Vi har inte haft något ordinärt gruppmöte än och vi har sagt att vi inte uttalar oss förrän alla har varit med och diskuterat. Det kommer vi att göra i närtid, men vi passar på frågan om eventuell skolnedlägging tills dess, säger Per-Åke Svensson (M).

Svensson själv var på plats på mötet och hade dessutom läst utredningen innan.

Ni hann inte diskutera något i anslutning till mötet?

– Vi var bara några stycken. Tyvärr kunde inte så många komma från vårt håll.

undefined
"Jag har inte ändrat ståndpunkt gällande skolorna sedan förra gången", säger Peter Fjällgård.

Vänsterpartiets Peter Fjällgård säger att söndagens informationsmöte inte ledde till några diskussioner.

– Nu går vi ut i våra partigrupper i veckan och diskuterar vad vi fått höra.

Hur ser du på att den här frågan återigen är uppe för diskussion?

– Jag har inte ändrat ståndpunkt gällande skolorna sedan förra gången. Sen är kommunens ekonomi ansträngd och då får man titta på allt och då är skolorna en del som kommer upp. Det är väl bra att ha en bild av hur mycket eller lite man kan tjäna på det. Men personligen hade jag inte trott att det skulle komma.

Du har ju tidigare sagt att om det blir beslut att lägga ner skolor så ser du inget annat alternativ än att du kommer lämna. Står du fast vid det?

– Ja, blir det så att ett flertal skolor läggs ner så är det det alternativet jag har, som jag ser det. Om man lägger ner av ekonomiska skäl så står jag fast vid det. Sen kan det ju vara att man behöver lägga ner skolor av pedagogiska skäl, men det är en annan sak, säger Peter Fjällgård.

Från Kristdemokraternas håll har man bestämt sig för att inte ta ställning förrän majoriteten sagt sitt.

– Det här är en stor fråga och vi har sagt att i första hand måste majoriteten berätta vad de tänker att göra och efter det får vi ta ställning till hur vi går vidare. Jag tror personligen inte att majoriteten kommer att stänga ner fyra skolor och fyra förskolor, det är min gissning, säger Ola Hammarbäck (KD).

Även om ni väntar med att ta ställning lutar det åt något håll?

– Vi kommer som sagt vänta med att ta ställning, men vi har en grundinställning att vi inte vill lägga ner skolorna av ekonomiska skäl. Skulle det däremot baseras på att skolorna inte klarar de kvalitetskrav vi har och att eleverna därför blir lidande är det en helt annan fråga. Men just nu är det ekonomi det handlar om.

Hammarbäck konstaterar att det inte är lätta frågor som diskuteras.

– För oss som politiker är det viktigt att se en helhet i det här och inte bara titta på ekonomin här och nu, utan också se till hur vi kan skapa en attraktionskraft till Vimmerby även i framtiden.

När Vimmerby Tidning når Jimmy Rödin (SD) förklarar han att han själv inte var med på mötet och måste diskutera frågan med sina partikollegor innan han kan uttala sig om partiets ståndpunkt. För att vi ska kunna prata med någon som var på plats under mötet hänvisar han till partikollegan Petra Whidotti som vi har sökt, men ännu inte lyckats nå.

undefined
I förra veckan var det ett möte i Tuna, där kommunens ledande politiker träffade allmänheten. De kommande veckorna ska de besöka Gullringen, Djursdala och Rumskulla.

När det kan bli dags för ett avgörande beslut i fullmäktige är oklart.

– Det finns ingen tidsplan, det får ta den tid som behövs. Barn- och utbildningsnämnden äger utredningarna. Antingen kommer man fram till inte göra någon förändring, då blir det ingen fråga för fullmäktige. Men om nämnden föreslår en förändring ska först kommunstyrelsen yttra sig innan förslaget kommer till fullmäktige, säger Leif Larsson.

Ett besked i nämnden kan komma tidigast den 14 februari. Efter det gäller kommunstyrelsen med ordinarie sammanträden den 27 februari och 9 april. Fullmäktige har sina möten den 11 mars och den 29 april. Det är de tiderna som gäller för beslut – om det inte sätts in extra sammanträden. För om skolor ska tas bort vill man ha det klart till höstterminen i augusti.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!