Avslag för Vimmerbykrogen – riskerar höga böter

Länsstyrelsen i Kalmar avslår Vimmerbykrogen Burgers & Beers överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite om gränsen för höga ljud överskrids.

Länsstyrelsen i Kalmar län avslår överklagan från Burgers & Beers mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite på 20 000 så snart ljudnivån överstiger 30 decibel.

Länsstyrelsen i Kalmar län avslår överklagan från Burgers & Beers mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite på 20 000 så snart ljudnivån överstiger 30 decibel.

Foto: Sofie Olsson

Vimmerby2022-08-03 06:00

Det framgår i ett protokoll från länsstyrelsen. Där konstaterar man bland annat att det material krögaren lämnat in till nämnden inte motsvarar de mätningar av ljudnivåer som nämnden tidigare begärt.

Efter ett flertal klagomål om störande musik och höga ljudnivåer från grannar beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby i mars att förelägga krogen Burgers & Beers med vite om 20 000 kronor, om ljudnivån från krogen steg över 30 decibel.

Krögaren Durhan Elezovic menade att han redan vidtagit flera åtgärder och att de höga ljuden i första hand kom utifrån gatan och inte från krogen. Med det som grund överklagade han nämndens beslut.

Det blir dock avslag på den överklagan. Länsstyrelsen ser heller ingen anledning att underkänna de ljudmätningar nämnden genomfört i en lägenhet i ett bostadshus intill, trots att bostaden vid tillfället var tom. 

Länsstyrelsen anser också att de störande ljuden i huvudsak kommer från krogen i och med att andra ljud, som exempelvis från trafik har uteslutits i mätningen.

Det är de främsta skälen till att länsstyrelsen ställer sig bakom nämndens beslut om max 30 decibel ekvivalent ljud i bostäder och lokaler intill krogen och att det är relevant med vite på 20 000 kronor om nivån överskrids.

undefined
Länsstyrelsen i Kalmar län avslår överklagan från Burgers & Beers mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite på 20 000 så snart ljudnivån överstiger 30 decibel.

Något vite har hittills inte blivit aktuellt.

– Vi har inte fått in något mer klagomål efter beslutet, säger Elisabeth Karlsson på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vi har sökt Durhan Elezovic för en kommentar.

Länsstyrelsen i Kalmar län avslår överklagan från Burgers & Beers mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite på 20 000 så snart ljudnivån överstiger 30 decibel.
Länsstyrelsen i Kalmar län avslår överklagan från Burgers & Beers mot miljö- och byggnadsnämndens beslut om vite på 20 000 så snart ljudnivån överstiger 30 decibel.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!