BUN ber om 28 miljoner: "Förstår inte hur det ska gå ihop"

Kostnaderna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är väsentligt högre än vad som tillåts i den tekniska budgetramen och nu tvingas barn- och utbildningsnämnden lämna in ett förslag där de ber om extra miljoner. Om tillskottet inte beviljas kan konsekvenserna för hela skolverksamheten bli omfattande.

Både tjänster inom skolan och flera gymnasieprogram, halva dagens utbud, kan vara i fara om nämnden inte beviljas miljonerna de nu ber om. Det berättade skolchefen Ola Karlsson, Peter Karlsson (C) och Ola Hammarbäck (KD) på en pressträff på onsdagen.

Både tjänster inom skolan och flera gymnasieprogram, halva dagens utbud, kan vara i fara om nämnden inte beviljas miljonerna de nu ber om. Det berättade skolchefen Ola Karlsson, Peter Karlsson (C) och Ola Hammarbäck (KD) på en pressträff på onsdagen.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby2024-04-17 16:30

Nyheten i korthet

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) begär ytterligare 28 miljoner kronor för att täcka högre kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
  • Utan ytterligare finansiering kan skolverksamheten behöva genomgå stora förändringar, inklusive avveckling av gymnasieprogram och reducering av tjänster inom grundskola och förskola.
  • Nämnden kommer att diskutera förslaget med budgetberedningen i maj och beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige i juni.

Barn- och utbildningsnämndens, BUN, senaste budgetuppföljning ser inte ljus ut och på en pressträff på onsdagen berättade nämndens ordförande Peter Karlsson (C) att prognosen visar ett minusresultat på 14,1 miljoner kronor.

– Det är framförallt gymnasiet och grundskolan som gör minus, fem miljoner på gymnasiet och 4,5 på grundskolan. På gymnasiet är det fortfarande interkommunala ersättningar, trots att vi tillförde 7,5 miljoner i den budgeten inför det här året, säger han.

Siffrorna är preliminära eftersom gymnasieantagningen inte är klar än, men som det verkar just nu kommer det interkommunala underskottet att öka jämfört med föregående år. 

Vad gäller nästa års budget börjar kommunen använda den nya prislappsmodellen, som innebär att vissa verksamheter får styckeskostnader.

– När man tar fram prislapparna gör man det utifrån kommunens förutsättningar och baserat på det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Prislappen är inte budgeten men leder till en teknisk ram och när man får den ramen finns det för budgetberedningen ett utrymme kvar att fördela, utifrån det som nämnderna föreslagit som prioriteringar, säger Ola Karlsson.

Det är där man står just nu och på onsdagens pressträff beskrev BUN de prioriteringar man föreslår inför budgeten. Listan består av totalt sju olika punkter.   

– Vi har analyserat de tekniska ramarna och det vi kan se är att, efter besparingsåtgärderna som gjorts under våren, så ligger kostnaderna för förskola och grundskola inom prislappen. Däremot så ligger kostnaderna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen kraftigt över prislappen som finns i ramen, säger Ola Karlsson.

Nämndens föreslagna prioriteringar lämnas över till budgetberedningen som tar fram ett förslag innan de i sin tur lämnar det vidare till kommunfullmäktige som fattar beslut om vad som kan beviljas och inte. 

– Det handlar om 28,3 miljoner, som nämnden nu för fram i föreslagna prioriteringar för verksamheten. De största delarna, 22 miljoner, ligger inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi har också fört fram tre punkter som rör förskolan men det handlar främst om den nya förskolan i Nybble, säger Ola Karlsson.

Den största punkten på listan är gymnasieskolan och där vädjar nämnden om totalt 15 miljoner kronor. I en konsekvensbeskrivning angående vad som skulle hända om det inte beviljas skriver BUN att man då skulle behöva fatta beslut om att "avveckla gymnasieprogram i stor omfattning" och ta bort tre-fyra av de nuvarande programmen.

Dock, skriver man, skulle det inte räcka för att minska kostnaderna eftersom att ett minskat utbud på gymnasiet skulle innebära ökade interkommunala kostnader. Därför kan konsekvensen bli en reducering av tjänster inom både grundskola och förskola för att täcka kostnaderna.

– Det här är behovet vi har och jag förstår inte hur vi ska få en budget att gå ihop och samtidigt behålla den struktur och verksamhet vi har om vi inte får det här tillskottet, säger Peter Karlsson (C).

Nämnden träffar budgetberedningen för att diskutera de förslagna prioriteringarna i maj och budgetramarna tas på kommunfullmäktige i juni.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!