Besluten om förorenad mark överklagas

Skobes Bil Öst AB och Vimmerby kommun överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut om ansvaret för föroreningarna på Karlbergstomten och beslutet om hur nya markundersökningar ska betalas.

Frågan om vem som bär ansvar för föroreningarna i marken på kommunägda fastigheten Karlbergstomten blir närmast en fråga för länsstyrelsen. Både kommunen och Skobes Bil Öst Ab har överklagat miljö- och byggnadsnämndens förelägganden.

Frågan om vem som bär ansvar för föroreningarna i marken på kommunägda fastigheten Karlbergstomten blir närmast en fråga för länsstyrelsen. Både kommunen och Skobes Bil Öst Ab har överklagat miljö- och byggnadsnämndens förelägganden.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2018-10-03 06:00

Det framgår av handlingar som kommit in till Länsstyrelsen i Kalmar.

Miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby beslutade i slutet av juni att Skobes Bil Öst AB bär ansvar för föroreningarna i marken på Karlbergstomten och därmed också för saneringen av området.

Enligt de olika undersökningarna om hittills gjorts av marken handlar det bland annat om arsenik, bensen, bly och klorerade lösningsmedel i varierande omfattning.

Föroreningarna kopplas till den bilservice Karlbergs Bil AB bedrivit på platsen i växande omfattning sedan 1930-talet fram till år 2013. Då togs den obemannade bensinstationen bort. Det var den sista delen i bilverksamheten som försvann från tomten.

Året innan, 2012, köpte Skobes Bil AB hela verksamheten av Karlbergs och nämnändrade bolaget till Skobes Bil Öst AB. Det är det bolag miljö- och byggnämnden anser bär ansvar för föroreningarna och som nämnden kräver ska göra nya utredningar som tillsammans med de fem som redan gjorts ska bli en huvudstudie som i sin tur ska ligga till grund för en åtgärdsplan som företaget också ålagts att ta fram.

Det är det föreläggandet bolaget har överklagat.

Någon motivering finns ännu inte. Inte mer än att bolaget anser ärendet är så komplext att man begär att få tre månader på sig för att lämna in ett sånt underlag.

Samtidigt överklagar Vimmerby kommun ett följande beslut som också avser Karlbergstomten. Det handlar om att miljö- och byggnadsnämnden förelagt kommunen att vara med och betala minst hälften av kostnaderna för de markundersökningar som nämnden kräver att bolaget ska genomföra.

Kommunen köpte fastigheten av dåvarande Karlbergs Bil AB 2008 för tolv miljoner kronor. Då genomfördes en av de fem markundersökningar som hittills skett.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunen som fastighetsägare också har intresse av att föroreningarna utreds och att man därför också bör vara med och betala för det.

Men även kommunen överklagar alltså miljö- och byggnadsnämndens beslut i det avseendet. Kommunen har också begärt anstånd med att komma in med kompletterande handlingar för hur man motiverar sitt överklagande.

Det blir närmast länsstyrelsens sak att avgöra när motiveringarna ska vara inne.

Vi har sökt företrädare för både Skobes Bil Öst Ab och kommunalråden i Vimmerby för kommentarer till överklagandena. Men inte fått kontakt med någon av dem.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!