Beslutet: Så blir det med gymnasieluncherna

Runt 1 500 luncher i veckan har gymnasieeleverna i Vimmerby nyttjat sedan Vimmerby Kommun införde servicen för drygt tre veckor sedan.

Gymnasieelevers rätt till lunch i Vimmerby kommun har förlängts.

Gymnasieelevers rätt till lunch i Vimmerby kommun har förlängts.

Foto: Lena Dahlberg

Vimmerby2020-05-13 08:00

Efter påsklovet fick gymnasieelever i Vimmerby kommun rätt att hämta ut lunch på något av 20-talet utlämningsställen i kommunen. Fram till och med tisdag den 12 maj har 5621 luncher lämnats ut vilket innebär ett snitt på runt 1500 i veckan.

Från början togs beslut om att göra detta på försök under en månads tid. Upplägget har dock fungerat så pass väl att Vimmerby kommun valt att förlänga.

– Vi förlänger gymnasieluncherna. Det är mycket uppskattat av både elever, restauranger och butiker även ute i småorterna, säger Jacob Käll, Kommunstyrelsens ordförande, som har tagit ett ordförandebeslut att förlänga gymnasielunchen mellan 17-26 maj.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!