Beslutet taget - förskola avvecklas i sommar

Budgetprognosen ser bättre ut för barn- och utbildningsförvaltningen, men än är man inte riktigt i mål. "Vi hade hoppats på att kunna klara budgeten i år, det hade vi nog gjort om inte corona hade dykt upp, så känns det."

"Budgetupphandlingen har faktiskt blivit lite bättre än från förra prognosen." säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

"Budgetupphandlingen har faktiskt blivit lite bättre än från förra prognosen." säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-05-20 22:00

Det säger Peter Karlsson (C), ordförande för barn- och utbildningsnämnden. 

Just nu ligger prognosen på sju miljoner minus mot budget. 

– Det är 1,7 bättre än den förra prognosen, säger han.

Anledningen till att prognosen förbättras beror på ökade stadsbidrag till vuxenutbildningen till följd av corona-krisen.

– Förut var vi tvungna att medfinansiera en del av utbildningarna där, men nu ska de täcka upp det. Det har kommit ett beslut i corona-tider att man inte ska behöva medfinansiera, säger Karlsson.

En annan orsak är att grundskolan jobbat hårt med att minska ner på elevassistenter och på så vis minskat ner till att nu ligga en miljon minus mot budget.

Den utgiftspost som ligger allra mest fel mot budget är interkommunala ersättningar vilket är kostnaden för elever som studerar utanför kommunen.

På nämndens möte togs också beslutet om att Bullerbyns förskola ska avvecklas till den 1 augusti.

– Till hösten så minskar barnantalet på förskolorna, det är många som går över till F1, så därför minskar det. Vi har varit på väg många gånger ur Bullerbyns förskola och nu ser vi att vi klarar det här, säger Peter Karlsson.

Framförallt är det många barn från Storebro som blivit hänvisade till Bullerbyn, men i och med att 17 elever börjar F1 i Storebro blir det mer plats på förskolan. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!