Bönderna: Risk att vi får betala för Brexit

Brexit kan leda till färre lantbruk i Vimmerby kommun och Kalmar län. Det befarar LRF som nu driver en kampanj för att regeringen ska kompensera landsbygden för det stöd som gått förlorat i den nya EU-budgeten.

Ellinor Nilsson, lantbruksföretagare i Flaka och ordförande i LRF VImmerby befarar att ett minskat stöd till landsbygdsprogrammet leder till färre djur, nedlagda lantrbuk och beteshagar som riskerar att växa igen.

Ellinor Nilsson, lantbruksföretagare i Flaka och ordförande i LRF VImmerby befarar att ett minskat stöd till landsbygdsprogrammet leder till färre djur, nedlagda lantrbuk och beteshagar som riskerar att växa igen.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2020-09-11 20:00

–Alla pengar behövs och om de inte kommer kan det innebära att vi tvingas dra ner på djurantalet och kanske antalet anställda och för de med lite mindre gårdar kan ett minskat stöd mycket väl bli avgörande för att låta bli att satsa och lägga ner istället, säger Ellinor Nilsson ordförande för LRF Vimmerby tid en pressträff på fredagen.

Hon är delägare i Flaka Mjölk AB som har 350 mjölkkor och lika många kvigor som står på tillväxt.

Enligt LRF tappar landsbygdsprogrammet i Sverige stöd motsvarande 500 miljoner kronor. Minikravet är att staten ska täcka det bortfallet för att skydda lantbruksföretaget och den inhemska livsmedelsproduktionen.

Regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C) lyfter fram att konsumtionen av svenskt livsmedel ökat med tio procent i länet sen coronapandemin bröt ut.

– Pandemin har visat hur viktig den svenska livsmedelsproduktionen är och att den behöver öka, men med en situation där priserna på svenska mat riskerar bli högre kan det lätt leda till att konsumenten i butiken ändå väljer den billigare importerade varan, säger Ellinor Nilsson.

Hon pekar också på behovet av djur för att hålla landskapet öppet och landsbygdsprogrammet också är väsentligt för sånt som fiber i en tid när de gamla kopparnäten monteras ner.

– Modern infrastruktur för kommunikation är oerhört viktig ur flera aspekter. Bra mobiltäckning är en säkerhetsfaktor när man är ute och jobbar ensam och fiber behövs för både oss som företagare och äldre som behöver trygghetslarm, exemplifierar hon.

LRF har stöd från centern som också förhandlar om budgeten med regeringen.

– Vi vill att man inte bara ska täcka de här 500 miljonerna, utan att man ska öka på anslaget till landsbygdsprogrammet, säger Stihna Johansson-Evertsson, ordförande för centern i Kalmar län.

Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, Jacob Käll, även han C, kopplar även in besöksnäringen.

– Närproducerat livsmedel och öppna beteshagar är av vikt för Astrid Lindgrens Värld och hela besöksnäringen, säger han.

Vad gör centern för få igenom kravet i budgetförhandlingarna?

– Det här är en av de viktigaste frågorna för oss så vi driver på så mycket vi kan och ger inte upp så länge förhandlingarna pågår, säger Stihna Johansson-Evertsson.

Senast den 21 september ska förslaget vara framme.

LRF och centern krokar i arm i kampen för att regeringen ska kompensera för bortfallet av 500 miljoner till landsbygden. Frv. Karin Helmersson, C, Jacob Käll, C, Anders Johansson, C, och Ellinor Nilsson, LRF Vimmerby.
LRF och centern krokar i arm i kampen för att regeringen ska kompensera för bortfallet av 500 miljoner till landsbygden. Frv. Karin Helmersson, C, Jacob Käll, C, Anders Johansson, C, och Ellinor Nilsson, LRF Vimmerby.
Karta: Vimmerby kommun
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!