Brist på bostäder: "Kan vara väntetid på flera år"

Det råder brist på bostäder i Vimmerby. Den som vill hyra kan få räkna med flera års väntetid.

Elisabeth Will är förvaltningschef på Vimarhem.

Elisabeth Will är förvaltningschef på Vimarhem.

Foto: Dennis Petersson

Vimmerby2020-05-27 07:00

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem har totalt över 1300 lägenheter till uthyrning. I tätorten finns i dagsläget inte en enda ledig. På mindre orter i kommunen finns bara några enstaka.

– Just nu har vi ett par lägenheter lediga i Storebro och en i Gullringen, men det rör sig om mindre lägenheter, säger Elisabeth Will som är förvaltningchef på Vimarhem.

Hur lång väntetid kan den som ställer sig i bostadskö räkna med?

– Det är väldigt olika. Söker man en mindre bostad utanför tätorten behöver det inte ta så lång tid. Är man ute efter en större lägenhet kan det vara väntetid på flera år. Särskilt om man har specifika önskemål om att få bo på markplan exempelvis, säger Elisabeth Will.

Vimarhem har planer på nybyggnation centralt i Vimmerby i kvarteret Uven vilket skulle ge mellan 25 och 30 nya bostäder i en första etapp.

– Det skulle vara mycket värt att få till fler bostäder i centrala Vimmerby. Vi ska göra en marknadsundersökning för att se vilken typ av boende som efterfrågas. Vi får även ha i åtanke att folk kan tänkas vilja lägga mindre pengar på sitt boende framöver med tanke på den ekonomiska kris som råder, säger Elisabeth Will.

För den som söker boende i form av villa eller bostadsrätt är efterfrågan större än utbudet. Mäklaren Magnus Boberg på Fastighetsbyrån tror att nybyggnationen på Vendledal kan underlätta läget.

– Framförallt öppnar det för en rotation på marknaden. Det skapar en bredd av boendeformer, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!