BUP-mottagningen stängs i Vimmerby

BUP-mottagningen i Vimmerby kommer att slås igen. Det framgår av ett sparpaket som presenterades av regionstyrelsen under onsdagen. Enligt beslutet ska mottagningen i Vimmerby ersättas med ett mobilt team som gör hembesök.

BUP-mottagningen i Vimmerby stänger och ska ersättas med ett mobilt team, enligt regionsstyrelsens beslut.

BUP-mottagningen i Vimmerby stänger och ska ersättas med ett mobilt team, enligt regionsstyrelsens beslut.

Foto: Eva Harrysson

Vimmerby2023-09-14 13:56

Den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Vimmerby ska stängas igen. Mottagningen tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Regionpolitikern Lena Granath (V) är ansvarigt råd i frågor som rör psykiatri. Hon menar att förändringen inte innebär någon neddragning när det gäller personal eller vård. Utan den ekonomiska besparingen handlar om hyran för lokalen. Det är dock oklart vilken summa det rör sig om.

– Så som det är uppbyggt idag är mottagningen i Vimmerby öppen två dagar i veckan. Man har en fast medicinsk sekreterare där medan all annan personal; behandlare, läkare och psykologer, reser från Västervik. De barn och ungdomar som är välkomna under de här två dagarna i veckan utgör en liten del utav upptagningsområdet. Resten av patienterna från området, cirka 75 procent, åker redan idag till Västervik eller Oskarshamn, säger hon.

Omställningen som nu ska ske innebär att mottagningen i Vimmerby stänger helt. Istället införs ett mobilt team som kan möta upp behov och patient i hemmet, främst gentemot de patientgrupper där man ser en risk för en inläggning inom slutenvården. Alla andra patienter kommer att få ta sig till Västervik eller Oskarshamn. 

– Det här är en utveckling som är väldigt bra. Vi kan använda våra kompetenser och resurser bättre genom att samla behandlare, psykologer och läkare på samma ställe, säger Lena Granath.

Det larmas om att allt fler barn- och ungdomar mår psykiskt dåligt, rimmar det inte illa att stänga en BUP-mottagning då?

– Nej, vi tänker att det här blir en ökad tillgänglighet, vi kommer ha medarbetare som inte behöver att resa på arbetstid utan får mer tid för patienterna. Det mobila teamet gör också att vi kan arbeta proaktivt, möta upp tidigt och förhoppningsvis slippa inläggning. Vi vill inte att våra barn- och ungdomar ska ligga inom slutenvården, utan ha ett fungerande vardagsliv, med skola och fritidssysselsättning. Vi ser absolut att allt fler mår psykiskt dåligt och vi jobbar väldigt mycket med hur vi ska säkerställa att vi ska kunna ta emot fler med de resurser vi har. Vi ser i mätningar om tillgänglig vård för förstagångsbesök att vi faktiskt står oss rätt så bra.

Inte heller psykiatridirektör Mats Petersson har några negativa farhågor kring beslutet att stänga BUP-mottagningen i Vimmerby. Han berättar att cirka 200 patienter i Vimmerby och Hultsfreds kommuner berörs. 

Mats Peterson säger att regionen vill erbjuda alla barn och unga en god och jämlik psykiatrisk specialistvård i hela länet. Det sker bäst när kompetenserna är samlade i team Västervik och Oskarshamn. 

– På mottagningen i Vimmerby har vi sett att vi har svårt att upprätthålla kompetensen och inte riktigt lever upp till förväntningarna, även om vi gör vårt bästa.

Det blir ju en försämring för de som måste åka till Västervik eller Oskarshamn när Vimmerbys mottagning stänger?

– Nu är det bara ett fåtal som går till mottagningen i Vimmerby idag, men det har jag respekt för, absolut. Men det är alltid en balans i att kunna erbjuda den här specialistpsykiatrin när man behöver det. Ibland funkar det också med digitala besök och då behöver man inte resa, säger han. 

Något datum för när mottagningen i Vimmerby stänger finns inte i nuläget, enligt Mats Petersson.

BUP-mottagningen finns i samma byggnad som Vimmerby Hälsocentral. Men när region Kalmar län ska minska kostnaderna med 200 miljoner kronor får mottagningen inte längre vara kvar.
BUP-mottagningen finns i samma byggnad som Vimmerby Hälsocentral. Men när region Kalmar län ska minska kostnaderna med 200 miljoner kronor får mottagningen inte längre vara kvar.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!