Busschauffören pratade i telefon – så har KLT agerat

I början av november uppmärksammade en passagerare att en busschaufför tog upp mobilen och pratade i telefon under färden från Västervik till Vimmerby. Enligt passageraren ska det ha varit på en 100 kilometer i timmen-sträcka. Nu har KLT agerat.

Det är drygt en månad sedan som en Vimmerbybo larmade efter att en busschaufför pratat i telefon under färden. "Företagen har genomfört informationsinsatser till förarna för att säkerställa att detta inte händer igen", skriver Stefan Karlsson, trafikchef på Kalmar länstrafik, till Vimmerby Tidning.

Det är drygt en månad sedan som en Vimmerbybo larmade efter att en busschaufför pratat i telefon under färden. "Företagen har genomfört informationsinsatser till förarna för att säkerställa att detta inte händer igen", skriver Stefan Karlsson, trafikchef på Kalmar länstrafik, till Vimmerby Tidning.

Foto: Privat, Ilka Ranta, Anders Sjögren

Vimmerby2023-12-07 05:30

– Vi har lyft händelsen med trafikföretagen som kör på sträckan. De ser allvarligt på händelsen och har i sin tur genomfört informationsinsatser på företagen för att säkerställa att det inte ska hända igen, berättar Stefan Karlsson, trafikchef på Kalmar länstrafik, via mejl. 

Vad var anledningen till att föraren pratade i telefon utan headset?

– Det vet vi inte. Generellt kan sägas att förarna enbart får använda headset vid samtal under färd. Dessa samtal ska hållas så korta som möjligt och får enbart göras till trafikledningen för att kunna utföra jobbet. Några privata samtal får inte göras.

Vad händer med busschauffören?

– Föraren och förarna har fått till sig information om att detta inte är acceptabelt. Vi har förtroende till våra upphandlade trafikföretag som bedömer om föraren är lämpad att utföra yrkesmässig trafik.

Hur ofta är det något liknade sker?

– Att vi får till oss information om detta är väldigt ovanligt, det finns hundratals förare som kör tusentals kilometer varje dag. Vi räknar med att alla förare följer de lagar och regler som finns.

Vad görs för att förhindra det?

– Information och utbildning kring vad som gäller för mobilanvändning i trafiken lyfts i utbildningen för att bli förare, hos trafikföretagen och samhället i stort. Regler kring mobilanvändning i trafiken gäller för alla som framför ett fordon. Vi räknar med att alla följer lagen, särskilt om man kör buss för Kalmar länstrafik.

undefined
Systemet för hur händelser rapporteras in kommer inte ändras, trots att det upplevs som krångligt. "Det är viktigt att ärendet kommer in rätt väg så att synpunkten kan behandlas på rätt sätt", skriver Stefan Karlsson.

Passageraren som uppmärksammade händelsen upplevde att det var svårt att rapportera in till KLT. Men Stefan Karlsson menar att det inte kommer att ske några förändringar i systemet. 

– Vi har inte gjort några justeringar på hemsidan eller i våra webbformulär, formulären nyttjas av flera andra länstrafiksaktörer i landet. Förstår att det kan tyckas lite omständligt att behöva knappa in ett ärende via vår hemsida i stället för att enbart kunna ringa till vår kundtjänst. Men det är viktigt att personen själv skriver sin version av händelsen så det inte råkar bli några fel eller missförstånd på ärendets väg genom vår kundtjänst. Utöver detta så har vi även dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter att förhålla oss till där personen själv måste godkänna att Kalmar länstrafik behandlar vissa uppgifter för att ärendet ska kunna skickas in och hanteras av oss.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!