Butiker kan ta över kommunala matleveranser till äldre

Kommunens matleveranser till äldre kan komma att tas över av leveranser från butikerna. Det är ett förslag som utreds när socialnämnden ska skära ner sina kostnader.

"Vi vill in i det längsta undvika att säga upp personal, säger Eva Berglund (S).

"Vi vill in i det längsta undvika att säga upp personal, säger Eva Berglund (S).

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-12-14 17:15
undefined
"Vi vill in i det längsta undvika att säga upp personal, säger Eva Berglund (S).

– Det finns så mycket färdiga rätter i butikerna i dag och därför vill vi tillsammans med kommunstyrelsen se om det finns en bra lösning på det sättet, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Hur många kommuninvånare som har matdistribution har hon ingen exakt uppgift om.

– Det är nog ganska många, kan vara ett par hundra, säger hon.

Uppskattningsvis skulle en sån omläggning kunna ge en besparing på 1,5 miljon om året.

Andra åtgärder socialnämnden tar till för att klara sparkravet på tio miljoner kronor är att inte återbesätta en chefstjänst inom enheten för försörjning, arbete och integration när den personen går i pension. Det ger 840 000 kronor.

Ytterligare två tjänster inom samma enhet riskerar att försvinna.

– Det beror på att arbetsförmedlingen varslat om att inte anvisa personer till kommunen för utredning och hjälp att komma närmare arbetsmarknaden och få vi inte de uppdragen måste vi minska på den organisationen.

De två tjänsterna motsvarar 1,2 miljoner kronor.

undefined
Kommunen ska se över om matleveranserna till äldre kan läggas över till butikerna. Bilden har inget med Vimmerby kommuns matdistribution att göra.

Största posten hoppas nämnden ska gå att ta hem genom att minska antalet placeringar av barn- och ungdomar. Där handlar det om 4,7 miljoner kronor.

– Det kan vara så att bara ett eller två ärenden kan handla om så stora pengar och jag kan säga att det sker framsteg i några placeringar och vi har samtidigt inte haft en enda ny placering sen maj eller juni. Något motsvarande har vi inte sett på flera år. 

– Familjeteamet jobbar hårt och nu har vi också en familjecentral, så vi hoppas att vi ser ett trendbrott efter de ökningar vi haft sen 2021, säger Eva Berglund.

 Utöver detta avser nämnden också att minska kostnaderna för anhörigstödet med 580 000 kronor. Det är dock ovisst hur.

– Vi ska ha stödet kvar, frågan är hur vi ska lägga upp det? Pensionärsrådet ska yttra sig i januari så kommer det upp i nämnden igen i februari, säger hon.

Andra åtgärder är att hemtjänsten lämnar den hyrda lokalen i centrum i Södra Vi och flyttar till källaren på Vidala. Det sparar 90 000 kronor.

Utöver sparkravet på tio miljoner har nämnden även fått ett tillskott på 8,2 miljoner kronor för att antalet äldre ökar och antalet barn i skolorna minskar.

Mest av det går till att finasiera LSS-placeringar kommunen inte klarar av, till vaken nattpersonal på ett gruppboende och 1,4 miljoner till IT-stöd.

– Det grämer mig, men vi måste ha de systemen för att kunna rapportera till andra myndigheter.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!