Bygget vid ishallen granskas – kan ha börjat för tidigt

Utbyggnaden av Vimmerby ishall kan ha påbörjats för tidigt. "Vi har startat ett tillsynsärende", säger Emelie Ahlstrand, avdelningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har startat ett tillsynsärende kring utbyggnaden av ishallen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har startat ett tillsynsärende kring utbyggnaden av ishallen.

Foto: Axel Norbro

Vimmerby2024-07-09 18:00

Vimmerby Hockeys avancemang till Hockeyallsvenskan innebär att ishallen behöver renoveras och byggas ut. Den 31 maj gav kommunstyrelsen klartecken till investeringar på totalt 5,6 miljoner kronor.

Nyligen kunde Vimmerby Tidning berätta att bygget är igång och att tidspressen är tuff – innan isen läggs i augusti måste väldigt mycket bli klart.

Vimmerby kommun har fått bygglov för två tillbyggnader, varav den ena ska inrymma teknikutrymmen och kontorsdel och den andra en mindre kiosk.

undefined
Ishallen renoveras och byggs ut i samband med Vimmerby Hockeys avancemang i seriesystemet.

Tillbyggnaden för teknikutrymmen och kontor – det vill säga kommentatorsbås och kansli – ska uppföras i två plan, med en byggnadsarea på 70 kvadratmeter, på den norra sidan av fastigheten.

Kiosken blir 7,5 kvadratmeter stor och ska byggas på den östra sidan, trots att det är så kallad prickmark med byggnadsförbud. Alternativa placeringar har utretts men inte bedömts som möjliga att genomföra.

– Bygglovet beviljades 20 juni och startbeskedet i dag (läs: tisdag 9 juli), säger Emelie Ahlstrand på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Under tisdagen beslutade miljö- och byggnadsförvaltningen även att inleda ett tillsynsärende kring bygget vid ishallen.

– Vi fick in ett tips om att man påbörjat åtgärder som man behövde startbesked för.

Har ni redan varit på plats?

– Ja, det har vi. Men jag kan inte säga så mycket om handläggningen, säger Emelie Ahlstrand som vill låta tillsynsärendet ha sin gång.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

– Det är också för tidigt att säga.

Emelie Ahlstrand räknar inte med att tillsynsärendet får några konsekvenser för själva byggprojektet, som numera alltså har beviljats både bygglov och startbesked.

undefined
"Jag tänker nog inte kommentera innan jag ser vad de har kommit fram till", säger Torbjörn Bergström, fastighetschef på kommunen.

Vimmerby Tidning har även varit i kontakt med Torbjörn Bergström, fastighetschef på Vimmerby kommun.

– Jag tänker nog inte kommentera innan jag ser vad de har kommit fram till, säger Torbjörn Bergström som är på semester och inte kände till att ett tillsynsärende hade inletts innan Vimmerby Tidning upplyste honom om det.

När började ni att bygga ut ishallen?

– Vi har gjort vissa saker i marken för att se hur grundläggningen ska kunna utföras, säger Torbjörn Bergström och tillägger att de håller på med andra saker på insidan av ishallen.

– Vi har renoverat omklädningsrum och sådana saker. Men låt oss läsa vad de skriver i sin rapport, och sedan kan vi prata om det därefter.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!