Cyberattack påverkar kyrkan– "Det mesta har försvunnit"

En omfattande cyberattack har gjort att Vimmerby pastorat fått gå tillbaka till papper och penna. "Vi har fått lösa problem efter hand", berättar Fredrik Lennman, tillförordnad kyrkoherde.

Sedan veckor tillbaka har Vimmerby pastorat varit utelåsta från flera digitala system. Det efter att Svenska Kyrkan utsatts för ett cyberangrepp. "Det är en stor förändring men jag tycker trots allt att vi klarar det ganska bra", säger Fredrik Lennman, tillförordnad kyrkoherde.

Sedan veckor tillbaka har Vimmerby pastorat varit utelåsta från flera digitala system. Det efter att Svenska Kyrkan utsatts för ett cyberangrepp. "Det är en stor förändring men jag tycker trots allt att vi klarar det ganska bra", säger Fredrik Lennman, tillförordnad kyrkoherde.

Foto: Daniel Söderqvist, Sofie Olsson

Vimmerby2023-12-14 05:30

Den 23 november utsattes Svenska Kyrkan för en omfattande cyberattack som sedan dess påverkat flera digitala system. 

– Det mesta har försvunnit för oss. Bokningskalendern har försvunnit, hemsidan har försvunnit, lönesystemet försvann, ekonomisystemet försvann, gravsystemet försvann och det egna arbetet på datorn har försvunnit. Då märker man hur datoriserade och sårbara vi faktiskt är, säger Fredrik Lennman. 

undefined
"Det man har varit orolig för är att vi ska ha missat något som står i bokningskalendern som vi inte kommer ihåg. Man har vant sig vid att bokningskalendern är ens minne, där står det vad man ska göra. Det kan ha varit något som vi missat men nu har det fyllt på så vi känner oss ganska säkra framåt", menar Fredrik Lennman.

Svenska kyrkan meddelade efter några dagar att det rör sig om en så kallad Ransomware-attack och att det inkommit krav som inte kommer bemötas. Hur mycket det rör sig om och vem som ligger bakom är kyrkan förtegen om. "Vi kan inte ge några ytterligare detaljer om detta av säkerhetsskäl", säger Pia Dahlén, kommunikationschef, i ett pressmeddelande. Lokalt har attacken inneburit att personal har tvingats hitta nya lösningar för att hålla verksamheten rullande. 

– Det här är inget vi väntat oss och vi får hantera det under de förutsättningar som finns. Men jag tycker stämningen är god i arbetslaget och vi försöker hitta nya vägar, säger Fredrik Lennman och berättar vidare.

 –Vi har behövt skaffat ett eget manuellt bokningssystem. När det gäller begravningsverksamheten så kör vi genom gamla rutiner med papper och penna. Det enda problemet där är om man vill ha en kistbegravning i gammal grav. Då har vi svårt att hitta gravrättsinnehavare. Vi har i dagsläget inget sådant problem men skulle det uppstå är det ett bekymmer. 

undefined
Cyperattacken har inneburit stora förändringar för medarbetarna. Förutom själva arbetet så har det varit problem med utbetalning av löner. Men sedan några dagar står det klart att alla anställda i Svenska kyrkan kommer att få sin lön utbetald i december. På bild Suzette Rasmusen, kyrkobokföringsadministratör, och Mattias Kessén, kyrkogårds- och fastighetsansvarig.

Attacken påverkar inte bara internt utan även pastoratets förmåga till utbetalningar. 

– När det gäller fakturor kan vi inte betala så vi har vädjat till våra leverantörer om vi kan få förlängd tid. Är det akuta stora belopp så har vi fått gå ner till banken och betala manuellt som förr i tiden.

undefined
"Vi har kört med lösenord men det har tydligen inte räckt. Nu säger man från Uppsala att det ska bli krångligare att komma in. Det kommer bli en tvåpartslösning där man måste bevisa vem man är. Så att det blir högre säkerhet och det är uppenbart att vi behöver det. Det här är en generell ögonöppnare för alla som jobbar med sådana här system. Alla är i riskzon", säger Fredrik Lennman.

Hur länge systemen kommer att ligga nere är ännu oklart. 

– Det vi fått höra är det kommer komma igång successivt. De är rätt sparsmakade i Uppsala med att överhuvudtaget berätta vad som egentligen har hänt och vem som ligger bakom. Men de jobbar tydligen mer eller mindre dygnet runt med experter för att lösa det. Nu har de prioriterat lönesystemet så det är igång sedan igår, så vi får lön till jul i alla fall. I övrigt väntar vi på att saker ska komma igång igen. 

I mejl berättar pressekreterare Lina Beutler att mycket beräknas vara återställt inom två veckor men att hon inte kan gå in på hur kyrkan arbetar med attacken. "Vi kan av säkerhetsskäl inte berätta närmare om hur vi arbetar för att komma till rätta med detta", skriver hon.

undefined
"En hel del kan vara uppe inom någon vecka, väldigt mycket kommer vara återupprättat och återställt inom ett par veckor. Men även om systemen är i gång om ett par veckor kommer det vara en eftersläpning av arbetsuppgifter som ska lösas för församlingarna och andra enheter. Vi kan av säkerhetsskäl inte berätta närmare om hur vi arbetar för att komma till rätta med detta", skriver Lina Beutler, pressekreterare på Svenska kyrkan, i mejl till Vimmerby tidning.

Fredrik Lennman tycker att Vimmerbyborna har varit överseende med de komplikationer som uppstått.

– Det har varit rätt lugnt och funnits en förståelse för att vi kanske måste fråga en gång extra för att det ska bli rätt. 

Gör den här händelsen att ni kommer arbeta på ett annat sätt i framtiden?

– Det tror jag inte. Mer än att det kommer bli säkrare uppkopplingar. Man kommer till exempel inte få ha enkla lösenord utan det kommer att säkras upp på ett helt annat sätt. Vi tror på det system som är, de är en väldig hjälp i arbetet. Men vi måste vara mer säkra på att det bara är vi som ska ha tillgång till dem.

undefined
"På ett sätt är det merarbete och på ett annat finns det saker vi inte kan göra och måste sätta på paus. Men visst har det här inneburit att vi behövt tänka i nya banor och hitta nya vägar. Vi hoppas att det arbete vi gjort tidigare inte är borta utan finns. Men det vet vi inte innan vi får tillbaka våra filer", berättar Fredrik Lennman.

Huruvida personuppgifter läckt ut i samband med attacken är oklart. "Det pågår ett arbete med stöd av experter på cyberförsvar för att ta reda på vilken information hackarna har tagit del av", säger Per Starke, chef för gemensamma funktioner, i ett pressmeddelande. 

undefined
"De kallar det här för en ransomware-attack. Då betyder det tydligen att man låser ner och vill ha en lösensumma för att öppna upp igen. Men det har man sagt att man inte kommer betala för då göder man bara den här sortens verksamhet. Vi har ingen info om vad som läckt ut utan det håller man på att jobba med", berättar Fredrik Lennman.
undefined
I snart en månad har Vimmerby pastorat behövt hitta nya sätt att arbeta på. Exempelvis görs alla bokningar nu manuellt. På bild Suzette Rasmusen.
undefined
"Svenska kyrkans verksamheter fortsätter i stort sett som vanligt. Mycket av den administration som vanligtvis sker med dator sköts nu med papper och penna. Församlingarna har varit duktiga på att möta krisen och varit uppfinningsrika för att lösa problem", skriver Lina Beutler, pressekreterare på Svenska kyrkan, i mejl till Vimmerby tidning.
undefined
"Mejlen har fungerat hela tiden och det har varit en räddning på många sätt", berättar Fredrik Lennman.
"Från början sa man att det här kommer ta flera veckor och det har vi redan sett. Det är snart en månad", säger Fredrik Lennman.
"Från början sa man att det här kommer ta flera veckor och det har vi redan sett. Det är snart en månad", säger Fredrik Lennman.
Ransomware

Ett angrepp av ransomware, kan innebära att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. Detta kallas ofta för ransomware från engelskans ”ransom” (lösensumma) och ”software” (mjukvara). Genom att kryptera informationen hoppas angriparna på att den utsatta organisationen ska betala en lösensumma för att få tillgång till dekrypteringsnyckeln och få tillbaka den förlorade informationen. I många fall stjäls även information och angriparna hotar med att publicera den känsliga informationen ifall en lösensumma inte betalas.

Källa: MSB.se

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!